• Croesi'r Ffordd

Wyt ti'n gwybod sut i groesi'r ffordd yn ddiogel? Trwy ddarllen y llyfr hwn byddi di a Roco yn gwybod sut i wneud.

Mae Croesi'r Ffordd yn rhan o gyfres Archwlio'r Amgylchedd yn y dref - Cyfres 1.  Cyfres yw hon sy'n dilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 1, sef 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

Mae'r llyfrau'n cynnig cyfle i godi chwilfrydedd y plant ynghylch eu hamgylchedd yn ogystal â'u hannog i fwynhau drwy archwilio, ymholi, arbrofi, gofyn cwestiynau a cheisio dod o hyd i atebion. Cyfres yw hon sy'n datblygu cyfleoedd i'r plant ddarllen a mynegi eu syniadau, eu safbwyntiau a'u teimladau gan ddangos dychymyg, creadigrwydd a sensitifrwydd tuag at eu hamgylchedd.

Gwybodaeth
ISBN 978-1-78390-223-1
Awdur Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones
Ar gael yn Cymraeg yn unig
Dylunydd Rhiannon Sparks

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Croesi'r Ffordd

  • Côd cynnyrch: AAyDCFf
  • ISBN: 9781783902231
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £3.99

  • Ac eithrio TAW: £3.99

Cynnyrch Cysylltiedig:

Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Cyfres 2

Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Cyfres 2

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 2, s..

£49.99 Ac eithrio TAW: £49.99

Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Cyfres 1

Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Cyfres 1

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 1, s..

£49.99 Ac eithrio TAW: £49.99

Hamdden yr Haf

Hamdden yr Haf

Hwrê, mae'n wyliau haf a thrwy edrych ar amserlenni a phosteri, mae digon o ddewis o weithgareddau i..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Anifeiliaid y dref

Anifeiliaid y dref

Tybed pa anifeiliaid ddaw mewn haul a gwynt, niwl a glaw?  Mae rhai anifeiliaid yn effro yn y d..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Bwyd o Bedwar Ban Byd

Bwyd o Bedwar Ban Byd

Wyddost ti o ble daw bananas, pasta neu reis?  Cei wybod yr atebion trwy edrych ar y mapiau a g..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Teithio

Teithio

Mae sawl ffordd wahanol o deithio - ar dir, yn yr awyr, ac ar ddŵr. Tybed sawl ffordd wahanol welwch..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Rwy'n clywed â'm clust fach i...

Rwy'n clywed â'm clust fach i...

Clinc Clinc, bring bring, bîb bîb - mae'r dref yn llawn o seiniau gwahanol.  Gwrandewch yn..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Rwy'n gweld â'm llygad bach i...

Rwy'n gweld â'm llygad bach i...

Ydych chi'n mwynhau chwarae'r gêm 'Rwy'n gweld â'm llygad bach i'? Beth welwch chi'n cychwyn gyda'r ..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Lliwiau

Lliwiau

Credai Roco fod y dref yn ddiflas ac yn llwyd i gyd ond wrth iddo edrych drwy 'sbienddrych' gyda Bet..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99