Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Series 2

SKUAAYD2
ISBN9781783902347
Pwysau3160g
Pris rheolaidd £49.99
Pris rheolaidd £49.99 Pris arbennig £49.99
Sêl Mas o stoc
Treth wedi'i chynnwys Cludiant yn cael ei gyfrifo yn y man talu.

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 2, sef 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

Mae'r llyfrau'n cynnig cyfle i godi chwilfrydedd y plant ynghylch eu hamgylchedd yn ogystal â'u hannog i fwynhau drwy archwilio, ymholi, arbrofi, gofyn cwestiynau a cheisio dod o hyd i atebion. Cyfres yw hon sy'n datblygu cyfleoedd i'r plant ddarllen a mynegi eu syniadau, eu safbwyntiau a'u teimladau gan ddangos dychymyg, creadigrwydd a sensitifrwydd tuag at eu hamgylchedd.

8 Llyfr A4: (Anifeiliaid Anwes, Bwrw Glaw, Darllen y Dref, Deffro Roco, Dyddiadur Betsan, Gofal Gofal, Maes Awyr, Trip i'r farchnad).

48 Cerdyn her A4 (6 cherdyn ar gyfer pob llyfr)

2 boster A3

Canllaw i Athrawon