Dathlu 10 mlynedd o Tric a Chlic gyda ni!
Cardiau llythrennau a synau i'w hargraffu
Pecyn rhieni digidol

Dan Sylw

Bwndel Cyw - Pecyn Dysgu Sylfaen

Bwndel Cyw - Pecyn Dysgu Sylfaen

Casgliad o gynhyrchion Cyw, addas i ddysgu o lefel sylfaen ymlaen!Mae'r bwndel yma'n cynnwys:10x Lly..

£75.00 Ex Tax: £75.00

Bwndel Darpar Athrawon

Bwndel Darpar Athrawon

Dyma fwndel o 17 o adnoddau am y pris Anhygoel o £49! Mae'n cynnwys un o bopeth o ystod adnoddau Cyw..

£49.00 Ex Tax: £49.00

Bwndel Profion Darllen

Bwndel Profion Darllen

Dyma fwndel o 27 llyfr am y prs Anhygoel o £45 i baratoi at y Profion Darllen Cenedlaethol. Mae'n cy..

£45.00 Ex Tax: £45.00

Diweddaraf

Cylchgrawn Cyw a'i ffrindiau - Tanysgrifiad Medi 2023 - Mehefin 2024

Cylchgrawn Cyw a'i ffrindiau - Tanysgrifiad Medi 2023 - Mehefin 2024

CYNNIG ARBENNIGTrwy danysgrifio i Gylchgrawn Cyw a’i ffrindiau, byddwch yn derbyn copïau newydd o'..

£17.00 Ex Tax: £17.00

Cylchgrawn Cyw a'i ffrindiau: Mehefin 2023

Cylchgrawn Cyw a'i ffrindiau: Mehefin 2023

Cyw a’i ffrindiau yw sêr y cylchgrawn lliwgar hwn. Ac maen nhw nôl eto mewn rhifyn arbennig ar gyf..

£4.25 Ex Tax: £4.25

Mêts Maesllan 2: Ysgol Masnach Deg

Mêts Maesllan 2: Ysgol Masnach Deg

Mae Ysgol Maesllan eisiau cael statws Cyflawnydd Teg. Dilynwch hynt a helynt y Mêts wrth iddyn nhw d..

£2.99 Ex Tax: £2.99

Mêts Maesllan 2: Y gêm

Mêts Maesllan 2: Y gêm

Mae Sam yn chwarae yn y tîm pêl-droed lleol, ond mae pethau'n mynd o chwith pan fydd hi'n anghofio'i..

£2.99 Ex Tax: £2.99

Mêts Maesllan 2: Tymor Newydd

Mêts Maesllan 2: Tymor Newydd

Mae Sam a Ben yn dechrau yn yr ysgol newydd. Trwy gyfrwng negeseuon testun rydym yn dysgu am anturia..

£2.99 Ex Tax: £2.99

Mêts Maesllan 2: Siop Elusen

Mêts Maesllan 2: Siop Elusen

Mae'r Mêts yn gosod her i'w hunain - prynu cymaint o anrhegion â phosib am £5. Tybed pwy fydd yn enn..

£2.99 Ex Tax: £2.99

Mêts Maesllan 2: Siocled

Mêts Maesllan 2: Siocled

Ydych chi erioed wedi meddwl o ble mae'r siocled ry'n ni'n ei fwyta yn dod? Dyma lyfr ffeithiol sy'n..

£2.99 Ex Tax: £2.99

Mêts Maesllan 2: Seiclo

Mêts Maesllan 2: Seiclo

Dyma lyfr llawn ffeithiau diddorol am seiclo a hanes rhai o seiclwyr enwog Cymru.Mae'r gyfres boblog..

£2.99 Ex Tax: £2.99

Cynigion Arbennig

Annwyl Mr Rowlands

Annwyl Mr Rowlands

Mae Huw yn gwybod ei fod o mewn trwbl pan mae Dad yn gweld ei adroddiad. Fel petai unrhyw beth o'i l..

£2.00 £5.99 Ex Tax: £2.00

Beth welwch chi?

Beth welwch chi?

Cymeriadau hoffus a phoblogaidd byd Cyw sy'n ganolbwynt i'r adnodd unigryw hwn.Prif nod y llyfr yw d..

£9.99 £14.99 Ex Tax: £9.99

Cardiau Lliw Llew

Cardiau Lliw Llew

Dewch i ymuno  â Llew yn ei fyd llawn lliw, a dysgwch sut i gymysgu lliwiau i greu rhai newydd ..

£3.99 £6.99 Ex Tax: £3.99

Dan Draed

Dan Draed

Mae gan Dan freuddwyd, sef y bydd, un dydd yn llwyddo. Ond tydi llwyddo ddim yn hawdd pan mae'r byd ..

£2.00 £5.99 Ex Tax: £2.00

Diffodd y Golau

Diffodd y Golau

Mae Sam a Mai a'u mam yn gwneud yn iawn heb Dad tan i'r ffatri leol gau, ac mae Mam yn colli ei gwai..

£2.00 £5.99 Ex Tax: £2.00

Ditectif Geiriau 1

Ditectif Geiriau 1

AR GAEL O FIS MEDI 2015 Dyma lyfr darllen a deall i blant 7-9 mlwydd oed yng Nghyfnod Allweddol 2. ..

£3.00 £4.99 Ex Tax: £3.00

Ditectif Geiriau 2

Ditectif Geiriau 2

Dyma lyfr darllen a deall i blant 7-9 mlwydd oed yng Nghyfnod Allweddol 2.  Mae'r llyfr hwn yn..

£3.00 £4.99 Ex Tax: £3.00

Ditectif Geiriau 3

Ditectif Geiriau 3

Dyma lyfr darllen a deall i blant 9 - 11 mlwydd oed yng Nghyfnod Allweddol 2. Mae'r llyfr hwn yn rha..

£3.00 £4.99 Ex Tax: £3.00

Ditectif Geiriau 4

Ditectif Geiriau 4

Dyma lyfr darllen a deall i blant 9-11 mlwydd oed yng Nghyfnod Allweddol 2. Mae'r llyfr hwn yn rhan ..

£3.00 £4.99 Ex Tax: £3.00

Dominos Cyw a'i ffrindiau

Dominos Cyw a'i ffrindiau

Dewch i chwarae dominos gyda Cyw a'i ffrindiau!  Mae'r set wedi ei argraffu ar gardiau mawr er ..

£6.99 £9.99 Ex Tax: £6.99

Dysgu gyda Cyw

Dysgu gyda Cyw

Llond gwlad o weithgareddau yng nghwmni Cyw a'i ffrindiau - ar gyfer yr ysgol a'r cartref. Ceir yma ..

£6.99 £9.99 Ex Tax: £6.99

Fi, dy frawd yw e!

Fi, dy frawd yw e!

Mae Joseff yn ffraeo gyda’i frodyr. Maen nhw’n anfon Joseff i ffwrdd i weithio fel caethwas. Ty..

£2.00 £5.99 Ex Tax: £2.00

Gwerthwyr Gorau

Bachu Iaith

Bachu Iaith

Dyma ganllaw iaith hylaw iawn sy'n addas ar gyfer dysgwyr, athrawon, myfyrwyr neu unrhyw un sy'n def..

£6.99 Ex Tax: £6.99

Iaith fyw

Iaith fyw

Mae Iaith Fyw yn ganllaw iaith hylaw sydd wedi’i baratoi’n benodol i’w ddefnyddio gan athrawon yn yr..

£4.99 Ex Tax: £4.99

Two Faces

Two Faces

Mae'r we yn rhoi'r cyfle i ni wneud y gorau o'n hunain – hunluniadau del, sylwadau clyfar a miloedd ..

£4.99 Ex Tax: £4.99

Cymraeg i Bawb: Cardiau Torch Allwedd i'r Boced

Cymraeg i Bawb: Cardiau Torch Allwedd i'r Boced

Mae'r cardiau hyn yn rhan o'r pecyn Cymraeg i Bawb. Ceir ynddo ymadroddion a chwestiynau addas i'w d..

£4.99 Ex Tax: £4.99

Dominos Cyw a'i ffrindiau

Dominos Cyw a'i ffrindiau

Dewch i chwarae dominos gyda Cyw a'i ffrindiau!  Mae'r set wedi ei argraffu ar gardiau mawr er ..

£6.99 £9.99 Ex Tax: £6.99