Cymru, y Byd a Ni / Wales, the Word and Us
Bwndel Darpar Athrawon
Bwndel Cyw
Bwndel Profion Darllen
Dewch i deithio
Canolfan Peniarth
Canolfan Peniarth
Canolfan Peniarth
Canolfan Peniarth
Canolfan Peniarth

Dan Sylw

Bachu Iaith

Bachu Iaith

Dyma ganllaw iaith hylaw iawn sy'n addas ar gyfer dysgwyr, athrawon, myfyrwyr neu unrhyw un sy'n ..

£6.99 Ex Tax: £6.99

Bwndel Cyw - Pecyn Dysgu Sylfaen

Bwndel Cyw - Pecyn Dysgu Sylfaen

Casgliad o gynhyrchion Cyw, addas i ddysgu o lefel sylfaen ymlaen!Mae'r bwndel yma'n cynnwys:10x Lly..

£75.00 Ex Tax: £75.00

Bwndel Darpar Athrawon

Bwndel Darpar Athrawon

Dyma fwndel o 17 o adnoddau am y pris Anhygoel o £49! Mae'n cynnwys un o bopeth o ystod adnoddau Cyw..

£49.00 Ex Tax: £49.00

Bwndel Profion Darllen

Bwndel Profion Darllen

Dyma fwndel o 27 llyfr am y prs Anhygoel o £45 i baratoi at y Profion Darllen Cenedlaethol. Mae'n cy..

£45.00 Ex Tax: £45.00

Cardiau Chwarae yr Wyddor

Cardiau Chwarae yr Wyddor

Set o gardiau chwarae'r wyddor y gallwch chi eu hargraffu a'u defnyddio dro ar ôl tro yn y dosbart..

£5.00 Ex Tax: £5.00

Tric a Chlic - Pecyn Rhieni Digidol

Tric a Chlic - Pecyn Rhieni Digidol

Adnoddau digidol i'w lawrlwytho ar gyfer pob cam o’r cynllun, sy’n llawn gweithgareddau hwyl a gem..

£5.00 Ex Tax: £5.00

Diweddaraf

Cylchgrawn Cyw a'i ffrindiau: Medi 2023

Cylchgrawn Cyw a'i ffrindiau: Medi 2023

Cyw a’i ffrindiau yw sêr y cylchgrawn lliwgar hwn. Ac maen nhw nôl eto mewn rhifyn arbennig ar gyf..

£4.25 Ex Tax: £4.25

Wales, the World and Us: Pecyn Cyflawn

Wales, the World and Us: Pecyn Cyflawn

Mae Cymru, y Byd a Ni yn gyfres sy'n arwain y darllenwyr ar daith i ddod i adnabod Cymru a'i lle yn ..

£40.00 Ex Tax: £40.00

Wales, the World and Us - Month by Month

Wales, the World and Us - Month by Month

Mae llawer gennym ni yng Nghymru i'w ddathlu drwy'r flwyddyn, ac mae'r llyfr hwn yn edrych ar ddigwy..

£7.50 Ex Tax: £7.50

Wales, the World and Us - Lost Heroes

Wales, the World and Us - Lost Heroes

Oes gennych chi arwr neu arwres? Mae gan Gymru llond gwlad o bobl sy'n ein hysbrydoli, ond efallai b..

£7.50 Ex Tax: £7.50

Wales, the World and Us - From Local to Global

Wales, the World and Us - From Local to Global

Mae Cymru'n wlad ryfeddol, ac er bychain ei maint mae ei dylwanwad ar y byd wedi bod yn enfawr dros ..

£7.50 Ex Tax: £7.50

Wales, the World and Us - Education

Wales, the World and Us - Education

Beth oedd y Llyfrau Gleision? Ble oedd 'Ysgol yr Hogia Drwg'? Pam daeth y Faciwîs i Gymru? Mae'r ate..

£7.50 Ex Tax: £7.50

Wales, the World and Us - Construction

Wales, the World and Us - Construction

O dŷ mewn ogof yn Sir Benfro i dŷ lleiaf Prydain yn Sir Conwy – mae gan Gymru gartrefi o bob math. Y..

£7.50 Ex Tax: £7.50

Wales, the World and Us - Communication

Wales, the World and Us - Communication

Mae bob math o ffyrdd o gyfathrebu â'n gilydd, ac mae'r llyfr yma'n edrych ar sut mae pobl wedi anfo..

£7.50 Ex Tax: £7.50

Cynigion Arbennig

Annwyl Mr Rowlands

Annwyl Mr Rowlands

Mae Huw yn gwybod ei fod o mewn trwbl pan mae Dad yn gweld ei adroddiad. Fel petai unrhyw beth o'i l..

£2.00 £5.99 Ex Tax: £2.00

Beth welwch chi?

Beth welwch chi?

Cymeriadau hoffus a phoblogaidd byd Cyw sy'n ganolbwynt i'r adnodd unigryw hwn.Prif nod y llyfr yw d..

£9.99 £14.99 Ex Tax: £9.99

Caneuon i Bawb - Llyfr & CD

Caneuon i Bawb - Llyfr & CD

Mae'r adnodd hwn yn cynnwys llyfr caneuon a CD caneuon.  Mae'r caneuon wedi eu haddasu i'r Gymr..

£15.00 £24.99 Ex Tax: £15.00

Caneuon i Bawb: Ysgolion iach a hapus - Llyfr & CD

Caneuon i Bawb: Ysgolion iach a hapus - Llyfr & CD

Mae'r adnodd hwn yn cynnwys llyfr caneuon a CD caneuon.  Mae'r caneuon wedi eu haddasu i'r Gymr..

£15.00 £24.99 Ex Tax: £15.00

Caneuon i Bawb: Ysgolion sy'n canu - Llyfr & CD

Caneuon i Bawb: Ysgolion sy'n canu - Llyfr & CD

Mae'r adnodd hwn yn cynnwys llyfr caneuon a CD caneuon.  Mae'r caneuon wedi eu haddasu i'r Gymr..

£15.00 £24.99 Ex Tax: £15.00

Cardiau Lliw Llew

Cardiau Lliw Llew

Dewch i ymuno  â Llew yn ei fyd llawn lliw, a dysgwch sut i gymysgu lliwiau i greu rhai newydd ..

£3.99 £6.99 Ex Tax: £3.99

Cylchgrawn Cyw a'i ffrindiau: Medi 2022

Cylchgrawn Cyw a'i ffrindiau: Medi 2022

Cyw a’i ffrindiau yw sêr y cylchgrawn lliwgar hwn. Ac maen nhw nôl eto mewn rhifyn arbennig ar gyf..

£3.99 £4.25 Ex Tax: £3.99

Cylchgrawn Cyw a'i ffrindiau: Rhagfyr 2022

Cylchgrawn Cyw a'i ffrindiau: Rhagfyr 2022

Cyw a’i ffrindiau yw sêr y cylchgrawn lliwgar hwn. Ac maen nhw nôl eto mewn rhifyn arbennig ar gyf..

£3.99 £4.25 Ex Tax: £3.99

Dan Draed

Dan Draed

Mae gan Dan freuddwyd, sef y bydd, un dydd yn llwyddo. Ond tydi llwyddo ddim yn hawdd pan mae'r byd ..

£2.00 £5.99 Ex Tax: £2.00

Diffodd y Golau

Diffodd y Golau

Mae Sam a Mai a'u mam yn gwneud yn iawn heb Dad tan i'r ffatri leol gau, ac mae Mam yn colli ei gwai..

£2.00 £5.99 Ex Tax: £2.00

Ditectif Geiriau 1

Ditectif Geiriau 1

AR GAEL O FIS MEDI 2015 Dyma lyfr darllen a deall i blant 7-9 mlwydd oed yng Nghyfnod Allweddol 2. ..

£3.00 £4.99 Ex Tax: £3.00

Ditectif Geiriau 2

Ditectif Geiriau 2

Dyma lyfr darllen a deall i blant 7-9 mlwydd oed yng Nghyfnod Allweddol 2.  Mae'r llyfr hwn yn..

£3.00 £4.99 Ex Tax: £3.00

Gwerthwyr Gorau

Bachu Iaith

Bachu Iaith

Dyma ganllaw iaith hylaw iawn sy'n addas ar gyfer dysgwyr, athrawon, myfyrwyr neu unrhyw un sy'n def..

£6.99 Ex Tax: £6.99

Iaith fyw

Iaith fyw

Mae Iaith Fyw yn ganllaw iaith hylaw sydd wedi’i baratoi’n benodol i’w ddefnyddio gan athrawon yn yr..

£4.99 Ex Tax: £4.99

Two Faces

Two Faces

Mae'r we yn rhoi'r cyfle i ni wneud y gorau o'n hunain – hunluniadau del, sylwadau clyfar a miloedd ..

£4.99 Ex Tax: £4.99

Cymraeg i Bawb: Cardiau Torch Allwedd i'r Boced

Cymraeg i Bawb: Cardiau Torch Allwedd i'r Boced

Mae'r cardiau hyn yn rhan o'r pecyn Cymraeg i Bawb. Ceir ynddo ymadroddion a chwestiynau addas i'w d..

£4.99 Ex Tax: £4.99

Dominos Cyw a'i ffrindiau

Dominos Cyw a'i ffrindiau

Dewch i chwarae dominos gyda Cyw a'i ffrindiau!  Mae'r set wedi ei argraffu ar gardiau mawr er ..

£6.99 £9.99 Ex Tax: £6.99