• Yr ABC i Anghenion Ychwanegol

O Apracsia i Sipsiwn a Theithwyr ac Ymyrraeth Gynnar, cewch eglurhad cryno o'r termau hyn ynghŷd â llawer o dermau eraill ym maes Anghenion Ychwanegol o fewn cloriau'r gyfrol hon. Dyma gyhoeddiad defnyddiol tu hwnt i fyfyrwyr sy'n astudio cyrsiau yn ymwneud ag addysg plant a phobl ifanc yn ogystal ag i athrawon newydd gymhwyso. Fersiwn Gymraeg ar gael nawr gyda fersiwn Saesneg yn ymddangos cyn hir.

Gwybodaeth
ISBN 978-1-78390-000-8
Awdur Nanna Ryder
Tudalennau 154
Ar gael yn Ar gael yn Gymraeg yn unig

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Yr ABC i Anghenion Ychwanegol

  • Côd cynnyrch: ABCANG
  • ISBN: 9781783900008
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £9.99

    £2.00

  • Ac eithrio TAW: £2.00