Cyfnod Allweddol 4

Adnoddau perthnasol ar gyfer CA4 | Disgyblion TGAU 14 - 16 oed. Yma ceir gwybodaeth am yr amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael ar gyfer Cyfnod Allweddol 4, gan gynnwys cardiau darllen a phecyn cefnogaeth iaith i athrawon, ac adnodd iaith i fyfyrwyr lefel TGAU. Ceir manylion am adnoddau rhyngweithiol ar gyfer CA4 yma.


Diffinio Chwilio

Cardiau Darllen CA4

Cardiau Darllen CA4

Cardiau Darllen CA4 - Cymraeg ail iaith Mae'r themâu i gyd yn gyfarwydd ond mae'r ymdriniaeth ar..

£5.00 £14.99 Ac eithrio TAW: £5.00

Cymraeg i bawb

Cymraeg i bawb

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys: 25 o gardiau trawsgwricwlaidd A4 mewn lliw llawn taflen A3..

£30.00 Ac eithrio TAW: £30.00

Dau Wyneb

Dau Wyneb

Mae'r we yn rhoi'r cyfle i ni wneud y gorau o'n hunain – hunluniadau del, sylwadau clyfar a miloedd ..

£4.99 Ac eithrio TAW: £4.99

Taro'r Targed CA4 *PRIS GOSTYNGEDIG

Taro'r Targed CA4 *PRIS GOSTYNGEDIG

Taro'r Targed CA4 - Cymraeg iaith gyntaf Ffeil llawn o ddeunyddiau darllen a gweithgareddau darl..

£3.00 £14.99 Ac eithrio TAW: £3.00

Two Faces

Two Faces

Mae'r we yn rhoi'r cyfle i ni wneud y gorau o'n hunain – hunluniadau del, sylwadau clyfar a miloedd ..

£4.99 Ac eithrio TAW: £4.99

Dangos 1 i 5 o 5 (1 Tudalennau)