Cyfnod Allweddol 2

Cyfnod Allweddol 2

Adnoddau perthnasol ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 | Plant 7 - 11 oed. Yma ceir manylion am yr amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael ar gyfer Cyfnod Allweddol 2. Yn ogystal â llyfrau ac adnoddau print, ceir gemau a gwefannau rhyngweithiol a gweithgareddau iaith amrywiol sy'n cefnogi elfennau penodol o'r cwricwlwm.


Diffinio Chwilio

Mêts Maesllan: Yn yr haf

Mêts Maesllan: Yn yr haf

Dyma'r pumed llyfr yn y gyfres Mêts Maesllan. Mae’r mêts ar wyliau ac yn danfon negeseuon at e..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Pecyn Pos Mathemateg - 1

Pecyn Pos Mathemateg - 1

Dyma'r cyntaf mewn cyfres o dri phecyn o bosau i ddysgwyr llai hyderus, gyda'r nod o'u denu at synia..

£15.99 Ac eithrio TAW: £15.99

Pecyn Pos Mathemateg - 2

Pecyn Pos Mathemateg - 2

Dyma'r ail mewn cyfres o dri phecyn o bosau i ddysgwyr llai hyderus, gyda'r nod o'u denu at syniadau..

£15.99 Ac eithrio TAW: £15.99

Pecyn Pos Mathemateg - 3

Pecyn Pos Mathemateg - 3

Dyma'r trydydd mewn cyfres o dri phecyn o bosau i ddysgwyr llai hyderus, gyda'r nod o'u denu at syni..

£15.99 Ac eithrio TAW: £15.99

Serennu wrth 'sgrifennu

Serennu wrth 'sgrifennu

Dyma set o gardiau y gellir eu defnyddio mewn sesiynau trafod yn yr ysgol i godi safon ysgrifennu dy..

£10.00 Ac eithrio TAW: £10.00

Teithio'n ôl i'r Oesoedd Canol: Cestyll Canoloesol yng Nghymru

Teithio'n ôl i'r Oesoedd Canol: Cestyll Canoloesol yng Nghymru

Cynnwys:Llyfr yr Athrawon;Llyfr twys y dysgwyrLlyfr StoriCardiau LlunNod:Nod yr adnoddau perthynol y..

£10.00 £25.00 Ac eithrio TAW: £10.00

Teithio'n ôl i'r Oesoedd Canol: Enwogion yng Nghymru

Teithio'n ôl i'r Oesoedd Canol: Enwogion yng Nghymru

Cynnwys:Llyfr yr Athrawon;Llyfr twys y dysgwyrLlyfr StoriCardiau LlunNod:Nod yr adnoddau perthynol y..

£10.00 £25.00 Ac eithrio TAW: £10.00

Travelling back to the Middle Ages Pack: Castles in Wales

Travelling back to the Middle Ages Pack: Castles in Wales

CynnwysLlyfr yr Athrawon;Llyfr tywys y dysgwyrLlyfr StoriCardiau LlunNod:Gan edrych yn benodol ar dd..

£10.00 £25.00 Ac eithrio TAW: £10.00

Travelling back to the Middle Ages Pack: Famous Personalities in Wales

Travelling back to the Middle Ages Pack: Famous Personalities in Wales

Cynnwys:Llyfr yr Athrawon;Llyfr tywys y dysgwyrLlyfr StoriCardiau LlunNod y pecyn:Nod yr adnoddau pe..

£10.00 £25.00 Ac eithrio TAW: £10.00

Wales, the World and Us - Communication

Wales, the World and Us - Communication

Mae bob math o ffyrdd o gyfathrebu â'n gilydd, ac mae'r llyfr yma'n edrych ar sut mae pobl wedi anfo..

£7.50 Ac eithrio TAW: £7.50

Wales, the World and Us - Construction

Wales, the World and Us - Construction

O dŷ mewn ogof yn Sir Benfro i dŷ lleiaf Prydain yn Sir Conwy – mae gan Gymru gartrefi o bob math. Y..

£7.50 Ac eithrio TAW: £7.50

Wales, the World and Us - Education

Wales, the World and Us - Education

Beth oedd y Llyfrau Gleision? Ble oedd 'Ysgol yr Hogia Drwg'? Pam daeth y Faciwîs i Gymru? Mae'r ate..

£7.50 Ac eithrio TAW: £7.50

Wales, the World and Us - From Local to Global

Wales, the World and Us - From Local to Global

Mae Cymru'n wlad ryfeddol, ac er bychain ei maint mae ei dylwanwad ar y byd wedi bod yn enfawr dros ..

£7.50 Ac eithrio TAW: £7.50

Wales, the World and Us - Lost Heroes

Wales, the World and Us - Lost Heroes

Oes gennych chi arwr neu arwres? Mae gan Gymru llond gwlad o bobl sy'n ein hysbrydoli, ond efallai b..

£7.50 Ac eithrio TAW: £7.50

Wales, the World and Us - Month by Month

Wales, the World and Us - Month by Month

Mae llawer gennym ni yng Nghymru i'w ddathlu drwy'r flwyddyn, ac mae'r llyfr hwn yn edrych ar ddigwy..

£7.50 Ac eithrio TAW: £7.50

Wales, the World and Us: Pecyn Cyflawn

Wales, the World and Us: Pecyn Cyflawn

Mae Cymru, y Byd a Ni yn gyfres sy'n arwain y darllenwyr ar daith i ddod i adnabod Cymru a'i lle yn ..

£40.00 Ac eithrio TAW: £40.00

Dangos 61 i 76 o 76 (4 Tudalennau)