• Cylchgrawn Cyw a'i ffrindiau - Tanysgrifiad Medi 2023 - Mehefin 2024

CYNNIG ARBENNIG

Trwy danysgrifio i Gylchgrawn Cyw a’i ffrindiau, byddwch yn derbyn copïau newydd o'r cylchgrawn cyn gynted ag y byddant wedi'u cyhoeddi, wedi eu cludo’n syth i'ch cartref heb unrhyw gost cludo! Bydd y cyfnod tanysgrifio yn dechrau gyda rhifyn yr Hydref ym mis Medi. Gallwch edrych ymlaen at dderbyn copi newydd o'r cylchgrawn wrth i'r tymhorau newid.

Ychydig cyn i bob rhifyn newydd gael ei gyhoeddi, bydd pris tanysgrifiad yn newid i adlewyrchu nifer y cylchgronau sydd yn weddill yn y cylch. I weld pryd y bydd prisiau'n newid, gweler y tabl isod!

Cyw a'i ffrindiau yw sêr y cylchgrawn lliwgar hwn. Mae ei 48 tudalen yn llawn dop o weithgareddau hwyl sy'n addas ar gyfer plant ifanc hyd at chwech oed. Ochr yn ochr â’r cylchgrawn, bydd gwefan arbennig yn cynnig cyfieithu o’r holl gynnwys, gan roi cyfle i bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg glywed y cynnwys yn cael ei ddarllen yn Gymraeg.

O fis Medi, bydd cynnwys ychwanegol ar gael ar y wefan gyda phob math o weithgareddau hwyliog i gyd-fynd â'r cylchgrawn!

Ar ôl i'r rhifyn olaf yn y cylch tanysgrifio gael ei gyhoeddi, byddwn yn anfon e-bost atoch i'ch atgoffa bod cylch y flwyddyn nesaf ar gael.


Dyddiadau Torri i Ffwrdd y Tanysgrifiad

O'r Dyddiad Yma Ymlaen
Nifer o Rifynnau Byddech Derbyn
Pris
01/06/2023*
4
₤17.00

01/12/2023

3

₤12.75

01/03/2024

2

₤8.50

01/06/20241

₤4.25

*Bydd rhifyn cyntaf y flwyddyn yma, Medi 2023, yn cael ei dosbarthu yn dechrau'r wythnos cyntaf o Fedi 2023.


Gwybodaeth
Oedran addas Cyfnod sylfaen, 2-5
Awdur Llio Dyfri Jones, Kiri Thomas, Catrin Evans-Thomas, Rhian Davies, Meleri Jones, a Maureen Williams. Storïau gan Anni Llŷn
Tudalennau 48

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Cylchgrawn Cyw a'i ffrindiau - Tanysgrifiad Medi 2023 - Mehefin 2024

  • Côd cynnyrch: CYLCHCYWT2023
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £17.00

  • Ac eithrio TAW: £17.00

Cynnyrch Cysylltiedig:

Dominos Cyw a'i ffrindiau

Dominos Cyw a'i ffrindiau

Dewch i chwarae dominos gyda Cyw a'i ffrindiau!  Mae'r set wedi ei argraffu ar gardiau mawr er ..

£6.99 £9.99 Ac eithrio TAW: £6.99

Sticeri Cyw

Sticeri Cyw

Set o 1,400 o sticeri amrywiol Cyw a'i ffrindiau!..

£9.99 £14.99 Ac eithrio TAW: £9.99

Cardiau Lliw Llew

Cardiau Lliw Llew

Dewch i ymuno  â Llew yn ei fyd llawn lliw, a dysgwch sut i gymysgu lliwiau i greu rhai newydd ..

£3.99 £6.99 Ac eithrio TAW: £3.99