• Taclo'r Tasgau: Llyfr1

Mae’r llyfr hwn yn perthyn i gyfres o ddau lyfr sy’n cynnwys gweithgareddau darllen a deall difyr i ddisgyblion yng Ngyfnod Allweddol 3. Eu nod yw cryfhau sgiliau darllen dysgwyr ac ehangu eu geirfa a’u gwybodaeth am yr iaith mewn ystod o gyd-destunau. Mae’r llyfrau hefyd yn cynnig cyfleoedd i’r dysgwyr ddatblygu ymhellach eu sgiliau llafar, rhifedd a rhesymu.

 

Mae’r gyfres yn annog dysgwyr i ddod o hyd i’r atebion ac i gyfoethogi’u gwybodaeth trwy gyfrwng casgliad o destunau apelgar a gafaelgar. Mae’r llyfrau wedi’u graddoli ac yn gallu cael eu defnyddio yn yr ysgol neu’r cartref. Cefnogir y llyfrau hefyd gan adnoddau rhyngweithiol: https://adnoddau.canolfanpeniarth.org/taclor-tasgau/

Gwybodaeth
ISBN 978-1-78390-137-1
Awdur Bethan Clement, Non ap Emlyn
Ar gael yn Cymraeg yn unig
Dylunydd Rhiannon Sparks, David Earls, Gwenno Henley

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Taclo'r Tasgau: Llyfr1

  • Côd cynnyrch: TT1
  • ISBN: 9781783901371
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £6.99

    £4.00

  • Ac eithrio TAW: £4.00

Cynnyrch Cysylltiedig:

Taclo'r Tasgau: Llyfr 2

Taclo'r Tasgau: Llyfr 2

Mae’r llyfr hwn yn perthyn i gyfres o ddau lyfr sy’n cynnwys gweithgareddau darllen a deall difyr a..

£4.00 £6.99 Ac eithrio TAW: £4.00