Talu trwy gerdyn - siop ar-lein Peniarth

Ar hyn o bryd gallwn ond gynnig yr opsiwn o dalu gyda chardiau trwy anfoneb. Ar ôl i chi gwblhau eich archeb, byddwch yn derbyn anfoneb dros e-bost wrth Prifysgol y Drindod Dewi Sant sydd yn cynnig sawl dull talu, gan gynnwys gwneud taliad ar-lein ar wefan y Brifysgol. Ni fydd hyn yn cael effaith ar yr amser mae’n cymryd i brosesu’r archeb, ac ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi e-bostio post@peniarth.cymru

Llawer o ddiolch am eich cefnogaeth.


Basged Siopa

Mae eich basged siopa yn wag!