Archebu ar gyfer Diwedd y Flwyddyn Ariannol

Os ydych yn bwriadu gosod archeb gyda Peniarth yn fuan, ac eisiau derbyn anfoneb cyn diwedd y flwyddyn ariannol bresennol, bydd angen i chi archebu cyn 15 Mawrth os gwelwch yn dda, er mwyn i'r Swyddfa Gyllid gael amser i brosesu pob anfoneb.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.


 • Bwndel Profion Darllen

Dyma fwndel o 27 llyfr am y prs Anhygoel o £45 i baratoi at y Profion Darllen Cenedlaethol. Mae'n cynnwys cyfres Ditectif Geiriau; 4 llyfr A4 darllen a deall wedi eu graddoli sy'n cynnwys ystod o weithgareddau ac amrywiaeth eang o sbardunau ffeithiol yn ogystal â gweithgareddau ychwanegol rhyngweithiol ar-lein ar Hwb. Mae'r pecyn hefyd yn cynnwys copi yr un o Taclo'r Tasgau 1 a 2; adnodd arall i helpu dysgwyr ac athrawon gyda chynnwys y Profion Darllen Cenedlaethol gan ategu gofynion ieithyddol y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol.

Mae'r bwndel yma'n cynnwys:

 • 5x Ditectif Geiriau 1
 • 5x Ditectif Geiriau 2
 • 5x Ditectif Geiriau 3
 • 5x Ditectif Geiriau 4
 • 1x Taclo'r Tasgau 1
 • 1x Taclo'r Tasgau 2

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Bwndel Profion Darllen

 • Côd cynnyrch: BWN-2023-DARLLEN
 • Argaeledd: Mewn Stoc
 • £45.00

 • Ac eithrio TAW: £45.00