Dyma gyfrol o 10 drama fer newydd sbon sy’n herio dysgwyr i drafod emosiynau amrywiol, i ddeall amrywiaeth ac i hyrwyddo parch at eu hunain ac at eraill. Mae’r dramâu’n cynnwys ymdriniaeth â newid, ofn, rhagfarn, egwyddorion, dibyniaeth ddigidol, digartrefedd, creadigrwydd, radicaleiddio, hunaniaeth a hunanwerth. Mae pob drama’n cynnwys cyfres o gwestiynau i hwyluso trafodaeth ac yn cynnig cyfle i holl gymuned yr ysgol ddychmygu, cydweithio a mynegi eu hunain yn hyderus a diogel trwy’r Celfyddydau Mynegiannol. Mae adnodd gweledol i gefnogi’r gyfrol hon hefyd ar gael ar HWB.


Caiff y gyfrol ei rhyddhau ar Fehefin 9fed. os ydych chi'n ychwanegu'r gyfrol hon i'ch basged cyn hynny bydd eich archeb gyfan yn cael ei dosarthu ar ôl Mehefin 9fed.Gwybodaeth
Awdur Iola Ynyr, Manon Steffan Ros
Tudalennau 115

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Dewch i Drafod

  • Côd cynnyrch: DEIDR
  • ISBN: 9781783903726
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £12.99

  • Ac eithrio TAW: £12.99

Cynnyrch Cysylltiedig:

Dau Wyneb

Dau Wyneb

Mae'r we yn rhoi'r cyfle i ni wneud y gorau o'n hunain – hunluniadau del, sylwadau clyfar a miloedd ..

£4.99 Ac eithrio TAW: £4.99

Two Faces

Two Faces

Mae'r we yn rhoi'r cyfle i ni wneud y gorau o'n hunain – hunluniadau del, sylwadau clyfar a miloedd ..

£4.99 Ac eithrio TAW: £4.99