Pecyn Pos Mathemateg - 3

SKUPPM-3
ISBN9781783903764
Pwysau400g
Pris rheolaidd £15.99
Pris rheolaidd £15.99 Pris arbennig £15.99
Sêl Mas o stoc
Treth wedi'i chynnwys Cludiant yn cael ei gyfrifo yn y man talu.

Dyma'r trydydd mewn cyfres o dri phecyn o bosau i ddysgwyr llai hyderus, gyda'r nod o'u denu at syniadau mathemategol. Trwy ddefnyddio sefyllfaoedd bywyd bob dydd, iaith syml a delweddau lliwgar, maent yn meithrin gallu dysgwyr i ddatblygu dealltwriaeth, ac i wneud cysylltiadau rhwng syniadau mathemategol. Mae pedwar cymeriad - Asha, Cai, Hal a Lili - yn ein tywys drwy'r posau. 

Mae'r pecyn yn cynnwys 50 o gardiau dwyochrog, gyda'r naill ochr yn cynnig esboniad neu'n ymarfer cysyniad mathemategol, a'r llall yn cynnig 'her' i ymarfer ac ymestyn. Mae'r pecynnau wedi eu graddoli ar dair lefel, gyda'r pecyn cyntaf yn cynnwys yr heriau symlaf. Mae'r atebion ar gyfer y posau i gyd i'w canfod ar yr Hwb.