Rhywbeth Drwg ar Waith

SKUCIRDAW
ISBN9781783903320
Pwysau140g
Pris rheolaidd £9.99
Pris rheolaidd £9.99 Pris arbennig £9.99
Sêl Mas o stoc
Treth wedi'i chynnwys Cludiant yn cael ei gyfrifo yn y man talu.

Canllaw plentyn i ymdopi â'r newyddion.

Pan mae plant yn clywed am rywbeth MAWR a DRWG - hyn yn oed wrth glywed pytiau amdano yn unig - mae eu hymennydd yn prysuro i geisio gwneud synnwyr o'r cyfan.

Ble ddigwyddodd o?
Pam ddigwyddodd o?
Fydd o'n digwydd eto?

Mae RHYWBETH DRWG AR WAITH yn tywys plant 6 i 12 oed a'r oedolion sy'n poeni amdanyn nhw twyr sgyrsiau anodd am ddigyddiadau difrifol y byd, o fygythiadau amgylcheddol i drasiedïau dynol. Mae'r enw amhenodol 'rhywbeth drwg' yn cael ddefnyddio yn y llyfr yn fwriadol er mwyn help rhiani i gadw rheolaeth dros ba digwyddiadau i'w drafod a faint o wybodaeth y maen nhw'n ei rhannu.

Wedi'i ysgrifennu gan y seicolegydd plant a'r awdur o fri, Dr Dawn Huebner, mae RHYWBETH DRWG AR WAITH yn normaleiddio tristwch, ofn a phryder am 'bethau drwg' dan ddysgu sgiliau ymdopi a chadw teimladau plant o ddiogelwch, optimistiaeth a chryfder.