Dawns a Chreu

SKUDaCh
ISBN9781783901449
Pwysau550g
Pris rheolaidd £14.99
Pris rheolaidd £14.99 Pris arbennig £14.99
Sêl Mas o stoc
Treth wedi'i chynnwys Cludiant yn cael ei gyfrifo yn y man talu.

Dyma adnodd sy'n cynnig cyfleoedd i blant ymateb yn gorfforol drwy ystum, ddawns, meim a chân i ystod o ysgogiadau; yn gerddoriaeth, yn stori, neu'n gerdd, er mwyn meithrin a datblygu eu sgiliau corfforol, creadigol, llythrennedd, a hyrwyddo a chymell eu hunan hyder.

Mae'r deunyddiau'n cyfrannu at:

· annog plant i ddefnyddio'u meddwl, dychymyg a'u synhwyrau mewn ffordd greadigol
· hyrwyddo hyder, cymhelliant a hunan-werth
· cymell ffocysu a chanolbwyntio
· annog plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol a mynegiannol
· hybu gweithio fel unigolyn, gyda phartner neu mewn grwpiau bach.

Ceir tasg ffocws ar bob carden, sydd yn gysylltiedig â'r sbardun, a chyflwynir symudiadau, geirfa, a theimladau i gyd-fynd â'r sbardun a'r gweithgaredd, yn ogystal â syniadau am weithgareddau pellach.

Cefnogir yr adnodd gan ddeunydd atodol, enghreifftiol, sydd ar gael ar Hwb.

Dawns a Chreu: cefnogi creadigrwydd yn y Cyfnod Sylfaen.