Ditectif Geiriau 1

SKUDG1_DG1
ISBN9781783900749
Pwysau270g
Pris rheolaidd £4.99
Pris rheolaidd £4.99 Pris arbennig £4.99
Sêl Mas o stoc
Treth wedi'i chynnwys Cludiant yn cael ei gyfrifo yn y man talu.

AR GAEL O FIS MEDI 2015

Dyma lyfr darllen a deall i blant 7-9 mlwydd oed yng Nghyfnod Allweddol 2. Mae'r llyfr hwn yn rhan o'r gyfres Ditecitf Geiriau sy'n cynnwys cyfanswm o 4 llyfr wedi eu graddoli. Mae'r llyfrau'n cynnwys ystod o weithgareddau ac amrywiaeth eang o sbardunau ffeithiol a dychymygus, ynghyd â detholiad o weithgareddau rhyngweithiol ar-lein.

Nod y gyfres yw ehangu geirfa a gwybodaeth am iaith yn ogystal â gwella sgiliau darllen plant.

Cynnwys

1. Y gair gorau (1)

2. Y gair gorau (2)

3. Ci bach newydd

4. Parti Ceri

5. Y trip i Stadiwm yMileniwm

6. Pen-blwydd Mam

7. Poster gymnasteg

8. Cerdyn post

9. Y chwilen ddu

10. Nyrs anifeiliaid

11. Y draenog

12. Sereny Cwm

13. Y trip i Eisteddfod yr Urdd

14. Y gala nofio

15. Fy nheulu i a fi