Trin a Thrafod i Blant: Datblygu Hunanymwybyddiaeth a Hunan-barch

SKUTATHIB-DHAH
ISBN9781783904150
Pwysau725g
Pris rheolaidd £42.99
Pris rheolaidd £42.99 Pris arbennig £42.99
Sêl Mas o stoc
Treth wedi'i chynnwys Cludiant yn cael ei gyfrifo yn y man talu.

Mae Trin a Thrafod i Blant: Datblygu Hunanymwybyddiaeth a Hunan-barch yn llyfr gwaith proffesiynol. Mae’n helpu addysgwyr a therapyddion sy’n darparu grwpiau mewn sgiliau cymdeithasol a sgiliau perthynas i blant ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol neu ymddygiadol. Mae’r adnoddau’n cynnwys fframwaith asesu, ffurflenni cynllunio a gwerthuso, cynllun ymyrraeth dros dri thymor i ysgolion, dros 40 o sesiynau gweithgareddau strwythuredig yn canolbwyntio ar hunanymwybyddiaeth a hunan-barch, a’r holl daflenni a delweddau atodol angenrheidiol i gyflwyno’r sesiynau. Cyflwynir yr argraffiad Cymraeg hwn yn seiliedig ar ail argraffiad Saesneg o Talkabout for Children: Developing Self-Awareness and Self-Esteem, gyda darluniau a thaflenni llawn lliw, ac mae’n cynnwys cyflwyniad newydd gan Alex Kelly yn myfyrio ar ei phrofiadau hi ei hun o ddefnyddio’r adnoddau ers iddynt gael eu datblygu gyntaf.