Trin a Thrafod i Blant: Datblygu Sgiliau Cymdeithasol

SKUTATHIB-DSC
ISBN9781783904136
Pwysau850g
Pris rheolaidd £42.99
Pris rheolaidd £42.99 Pris arbennig £42.99
Sêl Mas o stoc
Treth wedi'i chynnwys Cludiant yn cael ei gyfrifo yn y man talu.

Mae Trin a Thrafod i Blant: Datblygu Sgiliau Cymdeithasol yn llyfr gwaith proffesiynol. Mae’n helpu addysgwyr a therapyddion sy’n darparu grwpiau mewn sgiliau cymdeithasol a sgiliau perthynas i blant ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol neu ymddygiadol. Mae’r adnoddau’n cynnwys fframwaith asesu, ffurflenni cynllunio a gwerthuso, cynllun ymyrraeth dros dri thymor i ysgolion, dros 60 o sesiynau gweithgareddau strwythuredig yn canolbwyntio ar sgiliau cymdeithasol, a’r holl daflenni a delweddau atodol angenrheidiol i gyflwyno’r sesiynau. Cyflwynir yr argraffiad Cymraeg hwn yn seiliedig ar ail argraffiad Saesneg o Talkabout for Children: Developing Social Skills gyda darluniau a thaflenni llawn lliw, ac mae’n cynnwys cyflwyniad newydd gan Alex Kelly yn myfyrio ar ei phrofiadau hi ei hun o ddefnyddio’r adnoddau ers iddynt gael eu datblygu gyntaf.