Dewch i Drafod

SKUDEIDR
ISBN9781783903726
Pwysau200g
Pris rheolaidd £12.99
Pris rheolaidd £12.99 Pris arbennig £12.99
Sêl Mas o stoc
Treth wedi'i chynnwys Cludiant yn cael ei gyfrifo yn y man talu.

Dyma gyfrol o 10 drama fer newydd sbon sy'n herio dysgwyr i drafod emosiynau amrywiol, i ddeall amrywiaeth ac i hyrwyddo parch at eu hunain ac at eraill. Mae'r dramâu'n cynnwys ymdriniaeth â newid, ofn, rhagfarn, egwyddorion, dibyniaeth ddigidol, digartrefedd, creadigrwydd, radicaleiddio, hunaniaeth a hunanwerth. Mae pob drama'n cynnwys cyfres o gwestiynau i hwyluso trafodaeth ac yn cynnig cyfle i holl gymuned yr ysgol ddychmygu, cydweithio a mynegi eu hunain yn hyderus a diogel trwy'r Celfyddydau Mynegiannol. Mae adnodd gweledol i gefnogi'r gyfrol hon hefyd ar gael ar HWB.

Caiff y gyfrol ei rhyddhau ar Fehefin 9fed. os ydych chi'n ychwanegu'r gyfrol hon i'ch basged cyn hynny bydd eich archeb gyfan yn cael ei dosarthu ar ôl Mehefin 9fed.

Gwybodaeth ychwanegol

Tudalennau115