Ga i Sôn am ADHD?

SKUCIGISAA
ISBN9781783903375
Pwysau145g
Pris rheolaidd £8.99
Pris rheolaidd £8.99 Pris arbennig £8.99
Sêl Mas o stoc
Treth wedi'i chynnwys Cludiant yn cael ei gyfrifo yn y man talu.

Canllaw i ffrindiau, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol.

Dewch i gwrdd â Ben - bachgen ifanc ag ADHD. Mae Ben yn gwahodd darllenwyr i ddysgu am ADHD o'i safbwynt ef. Mae'n helpu plant i ddeall beth mae'n ei olygu i fod ag ADHD ac yn disgrifio'r cyflwyr a sut mae'n teimlo. Cawn esboniad o sut y cafodd ddiagnosis a beth mae wedi'i ddysgu am ffyrdd i leddfu ei symptomau ADHD, a sut gall ffrindiau ac oedolion helpu gartref ac yn yr ysgol.

Bydd y llyfr hwn, sy'n llawn lluniau a gwybodaeth ddefnyddiol, yn gyflwyniad delfrydol i bobl ifanc, saith oed neu'n h≈∑n, yn ogystal ârhiani, ffrindiau, athrawon a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant ag ADHD. Mae hefyd yn fan cychwyn gwych ar gyfer trafodaethau i deuluoedd ac yn yr ystafell ddosbarth.

Pediatregydd Niwroddatblygiadol sy'n arbenigo mewn ADHD ys Susan Yarney ac mae'n gweithio ir' Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Mae hi'n darparu arweiniddieaeth strategol ar gyfer ADHD yn ei sefydliad, sy'n cefnogi 1200 o blant ag ADHD Bu'n aeol o grwpiay ymgynghori ADHD aac mae'n awdur a siaradwr cyson ar bynciau sy'n ymwneud â'r anhwylder. Mae hi'n byw yn Swydd Gaergrawnt. Mae Chris Martin yn ddarlunydd profiadol sydd wedi gweithio i bapurau newydd a chylgronau ac yr ymgyrchoedd hysbysebu. Mae'n byw yn Llundain.