Trechu Pryder

SKUCITP
ISBN9781783903344
Pwysau195g
Pris rheolaidd £9.99
Pris rheolaidd £9.99 Pris arbennig £9.99
Sêl Mas o stoc
Treth wedi'i chynnwys Cludiant yn cael ei gyfrifo yn y man talu.

Canllaw plentyn h≈∑n i reoli gorbryder.

Mae gan bryder ffordd o dyfu a newid o fod beth bach dibwys i fod yn RHYWBETH MAWR IAWN mewn dim o dro. Mae'r Pryder mawr hwn yn anodd, ac yn denu plant tuag at ymddygiadau sy'n cynnal cylch Gorbryder. Mae plant yn aml yn ei chael hi'n anodd ymladd yn erbyn Pryder, ond gall hynny newid nawr. Mae TRECHU PRYDER yn dysgu sgiliau penodol i blant 9-13 oed a'r oedolion sy'n poeni amdanyn nhw.

Mae'r rhain yn gwneud wynebu - a goresgyn - pryderon ac ofnau yn haws. Cyflwynir technegau craff ac ymerferol mewn iaith syml i blant, gyda phwyslais ar symud o wybod i wneud, o fod yn bryderus i fod yn hapus ac yn rhydd.

Seicolegydd clinigol yw Dawn Huebner, PhD sy'n arbenigo mewn therapi meithrin sgiliau ar gyfer plant gorbryderus a'u rhieni.