Taclo'r Tasgau: Llyfr 1

SKUTT1
ISBN9781783901371
Pwysau320g
Pris rheolaidd £6.99
Pris rheolaidd £6.99 Pris arbennig £6.99
Sêl Mas o stoc
Treth wedi'i chynnwys Cludiant yn cael ei gyfrifo yn y man talu.

Mae'r llyfr hwn yn perthyn i gyfres o ddau lyfr sy'n cynnwys gweithgareddau darllen a deall difyr i ddisgyblion yng Ngyfnod Allweddol 3. Eu nod yw cryfhau sgiliau darllen dysgwyr ac ehangu eu geirfa a'u gwybodaeth am yr iaith mewn ystod o gyd-destunau. Mae'r llyfrau hefyd yn cynnig cyfleoedd i'r dysgwyr ddatblygu ymhellach eu sgiliau llafar, rhifedd a rhesymu.

Mae'r gyfres yn annog dysgwyr i ddod o hyd i'r atebion ac i gyfoethogi'u gwybodaeth trwy gyfrwng casgliad o destunau apelgar a gafaelgar. Mae'r llyfrau wedi'u graddoli ac yn gallu cael eu defnyddio yn yr ysgol neu'r cartref. Cefnogir y llyfrau hefyd gan adnoddau rhyngweithiol: https://adnoddau.canolfanpeniarth.org/taclor-tasgau/