Teithio'n ôl i'r Oesoedd Canol: Cestyll Canoloesol yng Nghymru

SKUOCC
ISBN9781783901012
Pwysau800g
Pris rheolaidd £5.00
Pris rheolaidd £10.00 Pris arbennig £5.00
Sêl Mas o stoc
Treth wedi'i chynnwys Cludiant yn cael ei gyfrifo yn y man talu.

Cynnwys:

  • Llyfr yr Athrawon;
  • Llyfr twys y dysgwyr
  • Llyfr Stori
  • Cardiau Llun

Nod:

Nod yr adnoddau perthynol yn y pecyn hanes hwn yw helpu athrawon i fagu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr CA2 o fywyd bob dydd yn y Gymru ganoloesol. Maen nhw'n gwneud hyn drwy hoelio sylw ar gestyll y cyfnod.

Gan edrych yn benodol ar ddillad, adloniant, bwyd, cludiant, catrefi, gwaith, dylai'r adnoddau helpu'r ysgolion i fynd i'r afael aÃÇ'r mathau o sgiliau a syniadau hanes y cyfeirir atyn nhw yn Hanes yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru a'r argymhellion a nodir yn Adolygiad Donaldson o'r cwricwlwm. Yn benodol, mae'r adnoddau'n canolbwyntio ar hybu:

  • dealltwriaeth dysgwyr o gestyll, sef symbol amlycaf yr Oesoedd Canol,
  • sgiliau hanesyddol dysgwyr sef ymwybyddiaeth gronolegol, dehongli hanes, ymholi hanesyddol a chyfathrebu a threfnu;
  • sgiliau dysgwyr mewn llythrennedd, rhifedd, meddwl yn feirniadol a medrau digidol;
  • gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o'r Cwricwlwm Cymreig ac Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang; a
  • chyfeloedd ynglyÃÇn ag asesu ar gyfer dysgu, drwy gynnig gweithgareddau hanes perthnasol, ymestynnol sy'n llawn ysgogiad.