Can Canllaw 1

SKUCC1
ISBN9781783900190
Weight78g
Regular price £1.99
Regular price £1.99 Sale price £1.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Adnodd hylaw sy'n cynnig canllawiau ar sut i ysgrifennu traethawd yn Gymraeg. Dyma ganllawiau hwylus a defnyddiol ar sut i gynllunio, strwythuro a gwirio cynnwys traethawd ynghyd ag adrannau sy'n dangos camgymeriadau cyffredin ac ymarferion. Mae'r adnodd yn addas ar gyfer myfyrwyr lefel TGAU hyd at Addysg Bellach ac Uwch.