Teithio'n ôl i'r Oesoedd Canol: Enwogion yng Nghymru

SKUOCP
ISBN9781783901005
Pwysau800g
Pris rheolaidd £5.00
Pris rheolaidd £10.00 Pris arbennig £5.00
Sêl Mas o stoc
Treth wedi'i chynnwys Cludiant yn cael ei gyfrifo yn y man talu.

Cynnwys:

  • Llyfr yr Athrawon;
  • Llyfr twys y dysgwyr
  • Llyfr Stori
  • Cardiau Llun

Nod:

Nod yr adnoddau perthynol yn y pecyn hanes hwn yw helpu athrawon i fagu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr CA2 o fywyd bob dydd yn y Gymru ganoloesol. Maen nhw'n gwneud hyn drwy hoelio sylw ar enwogion y cyfnod.

Gan ganolbwyntio'n benodol ar Y Dywysoges Gwenllian, Y Dywysoges Nest, Gerallt Gymro, Llywelyn Fawr, Llywelyn ap Gruffudd, Owain Glyndŵr, dylai'r adnoddau helpu'r ysgolion i fynd i'r afael aÃÇ'r mathau o sgiliau a syniadau hanes y cyfeirir atyn nhw yn Hanes yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru a'r argymhellion a nodir yn Adolygiad Donaldson o'r cwricwlwm. Yn benodol, mae'r adnoddau'n canolbwyntio ar hybu:

  • dealltwriaeth dysgwyr o enwogion fel Gwenllian a Llywelyn Fawr;
  • sgiliau hanesyddol dysgwyr sef ymwybyddiaeth gronolegol, dehongli hanes, ymholi hanesyddol a chyfathrebu a threfnu;
  • sgiliau dysgwyr mewn llythrennedd, rhifedd, meddwl yn feirniadol a medrau digidol;
  • gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o'r Cwricwlwm Cymreig ac Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang, gan gynnwys dinasyddiaeth a llesiant; a
  • chy eoedd ynglyÃÇn ag asesu ar gyfer dysgu, drwy gynnig gweithgareddau hanes perthnasol, ymestynnol sy'n llawn ysgogiad.