• Y plentyn bach: cyflwyniad i astudiaethau plentyndod cynnar

Nid peth newydd yw diddordeb oedolion mewn dysgu pobl ifainc. Mae plant a phlentyndod fel petai'n fyd arall - yn llawn antur, hwyl, difrifoldeb, a gallu rhyfeddol ac mae wedi ein swyno ers canrifoedd. Erbyn hyn, mae astudio plentyndod cynnar yn faes academaidd ar ei ben ei hun. Cyfrol newydd yn y maes hwnnw lle nad oes fawr o gyhoeddi Cymraeg wedi bod ynddo o'r blaen yw Y Plentyn Bach. Mae yma orolwg ar nifer o agweddau ar blentyndod, yn hanesyddol ac o safbwynt polisi, damcaniaethau seicoleg a dysgu, cymdeithaseg a chyfraniad merched yn benodol.

Golygydd: Siân Wyn Siencyn

Gwybodaeth
ISBN 978-0-95600-79-02
Awdur Siân Wyn Siencyn
Ar gael yn Cymraeg yn unig
Dylunydd Laurance Trigwell

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Y plentyn bach: cyflwyniad i astudiaethau plentyndod cynnar

  • Côd cynnyrch: YPB
  • ISBN: 9780956007902
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £12.95

    £2.00

  • Ac eithrio TAW: £2.00

Cynnyrch Cysylltiedig:

Y Cyfnod Sylfaen 3-7 oed: Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer

Y Cyfnod Sylfaen 3-7 oed: Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer

Dyma'r ail yn y gyfres o gyhoeddiadau Cymraeg yn ymwneud ag addysg a gofal plant ifainc o'r Drindod ..

£2.00 £12.95 Ac eithrio TAW: £2.00