• Y Cyfnod Sylfaen 3-7 oed: Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer

Dyma'r ail yn y gyfres o gyhoeddiadau Cymraeg yn ymwneud ag addysg a gofal plant ifainc o'r Drindod Dewi Sant. 

Cafwyd yn y cyntaf, Y Plentyn Bach, drafodaeth fywiog o natur plentyndod, o ddamcaniaethau dysgu ac o seicoleg ddatblygol.

Yn y gyfrol hon, ceir golwg manwl ar Y Cyfnod Sylfaen, sef y cwricwlwm blynyddoedd blaengar i blant Cymru.

Dyma'r cwricwlwm sy'n pwysleisio pwysigrwydd dysgu drwy chwarae, anturio yn yr awyr agored, ac oedolion fel arsylwyr deallus.

Gwybodaeth
ISBN 978-0-95600-79-19
Awdur Siân Wyn Siencyn
Ar gael yn Cymraeg yn unig
Dylunydd Laurance Trigwell

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Y Cyfnod Sylfaen 3-7 oed: Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer

  • Côd cynnyrch: YCS
  • ISBN: 9780956007919
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £12.95

    £2.00

  • Ac eithrio TAW: £2.00

Cynnyrch Cysylltiedig:

Y plentyn bach: cyflwyniad i astudiaethau plentyndod cynnar

Y plentyn bach: cyflwyniad i astudiaethau plentyndod cynnar

Nid peth newydd yw diddordeb oedolion mewn dysgu pobl ifainc. Mae plant a phlentyndod fel petai'n fy..

£2.00 £12.95 Ac eithrio TAW: £2.00