• Have a go! Foundation Phase challenge cards - Continuous Provision (Series 1) *PRIS GOSTYNGEDIG

Cardiau darpariaeth barhaus ar gyfer y Cyfnod Sylfaen - Cyfres 1

Mae posibiliadau di-ben-draw i’r ddarpariaeth barhaus o fewn lleoliad, ac weithiau gall sicrhau bod disgyblion yn ymgysylltu â’r amgylchedd dysgu fod yn benbleth.

Mae pob pecyn yn cynnwys 100 o gardiau her wedi’u seilio ar amryw o feysydd dysgu e.e. dŵr, adeiladu mawr, deunyddiau hydrin ac ati ac mae pob cerdyn yn gosod gweithgaredd newydd a diddorol.

Mae’r cardiau’n galluogi oedolion i greu amgylchedd ysgogol lle gall y plant ddatblygu eu hannibyniaeth drwy ddewis cerdyn a mynd i’r afael â’r dasg honno. Ar gefn pob cerdyn mae cyfarwyddyd i oedolion ar yr eirfa i’w datblygu, cwestiynau y gellid eu gofyn, arsylwadau ar y plant a gweithgareddau ychwanegol i symud y dysgu yn ei flaen.

Pecyn gwerthfawr a fydd yn sicrhau eich bod yn gweld eich amgylchedd dysgu â llygaid ffres ac yn defnyddio adnoddau cyfredol mewn dulliau blaengar.

Mae'r pecyn hwn hefyd ar gael yn y Gymraeg, dan y teitl Rho Gynnig Arni (ISBN: 978-1-908395-60-3)

**Mae pris yr adnodd hwn wedi ei ostwng o £39.99 i £29.99 tra bod stoc ar gaelGwybodaeth
ISBN 978-1-908395-62-7
Ar gael yn Cymraeg a Saesneg

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Have a go! Foundation Phase challenge cards - Continuous Provision (Series 1) *PRIS GOSTYNGEDIG

  • Côd cynnyrch: HAG1
  • ISBN: 9781908395627
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £29.99

    £10.00

  • Ac eithrio TAW: £10.00

Cynnyrch Cysylltiedig:

Tric a Chlic - Cam 1

Tric a Chlic - Cam 1

Cynllun ffoneg synthetig, systematig a dilyniadol i'r Cyfnod Sylfaen (Cam 1) *AR GYFER YSGOLION ..

£299.00 Ac eithrio TAW: £299.00