Dyma ganllaw iaith hylaw iawn sy'n addas ar gyfer dysgwyr, athrawon, myfyrwyr neu unrhyw un sy'n defnyddio'r iaith o ddydd i ddydd. Mae eitemau iaith fel berfau, treigladau, arddodiaid ac ymadroddion iaith bob dydd wedi'u cynnwys gyda’i gilydd ar fachyn y gallwch ei gario gyda chi o le i le.

Mae’r eitemau iaith wedi’u grwpio fesul lliw fel bod modd i chi dod o hyd i’r atebion yn hawdd.

Adnodd defnyddiol a phoblogaidd iawn sy’n gallu cynnig help llaw i chi gydag eitemau iaith yn y fan a’r lle.

Gwybodaeth
ISBN 978-1-908395-24-5
Awdur Bethan Clement a Dr Lowri Lloyd
Ar gael yn Cymraeg yn unig

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Bachu Iaith

  • Côd cynnyrch: BI
  • ISBN: 9781908395245
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £6.99

  • Ac eithrio TAW: £6.99

Cynnyrch Cysylltiedig:

Iaith fyw

Iaith fyw

Mae Iaith Fyw yn ganllaw iaith hylaw sydd wedi’i baratoi’n benodol i’w ddefnyddio gan athrawon yn yr..

£4.99 Ac eithrio TAW: £4.99

Cymraeg i Bawb: Cardiau Torch Allwedd i'r Boced

Cymraeg i Bawb: Cardiau Torch Allwedd i'r Boced

Mae'r cardiau hyn yn rhan o'r pecyn Cymraeg i Bawb. Ceir ynddo ymadroddion a chwestiynau addas i'w d..

£4.99 Ac eithrio TAW: £4.99

Serennu wrth 'sgrifennu

Serennu wrth 'sgrifennu

Dyma set o gardiau y gellir eu defnyddio mewn sesiynau trafod yn yr ysgol i godi safon ysgrifennu dy..

£10.00 Ac eithrio TAW: £10.00