Dyma'r cyntaf mewn cyfres o dri phecyn o bosau i ddysgwyr llai hyderus, gyda'r nod o'u denu at syniadau mathemategol. Trwy ddefnyddio sefyllfaoedd bywyd bob dydd, iaith syml a delweddau lliwgar, maent yn meithrin gallu dysgwyr i ddatblygu dealltwriaeth, ac i wneud cysylltiadau rhwng syniadau mathemategol. Mae pedwar cymeriad - Asha, Cai, Hal a Lili - yn ein tywys drwy'r posau. 

Mae'r pecyn yn cynnwys 50 o gardiau dwyochrog, gyda'r naill ochr yn cynnig esboniad neu'n ymarfer cysyniad mathemategol, a'r llall yn cynnig 'her' i ymarfer ac ymestyn. Mae'r pecynnau wedi eu graddoli ar dair lefel, gyda'r pecyn cyntaf yn cynnwys yr heriau symlaf. Mae'r atebion ar gyfer y posau i gyd i'w canfod ar yr Hwb. 

Gwybodaeth
Awdur Lousie Davies, Nerys Dafis

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Pecyn Pos Mathemateg - 1

  • Côd cynnyrch: PPM-1
  • ISBN: 9781783903740
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £15.99

  • Ac eithrio TAW: £15.99

Cynnyrch Cysylltiedig:

Pecyn Pos Mathemateg - 1

Pecyn Pos Mathemateg - 1

Dyma'r cyntaf mewn cyfres o dri phecyn o bosau i ddysgwyr llai hyderus, gyda'r nod o'u denu at synia..

£15.99 Ac eithrio TAW: £15.99

Pecyn Pos Mathemateg - 2

Pecyn Pos Mathemateg - 2

Dyma'r ail mewn cyfres o dri phecyn o bosau i ddysgwyr llai hyderus, gyda'r nod o'u denu at syniadau..

£15.99 Ac eithrio TAW: £15.99

Pecyn Pos Mathemateg - 3

Pecyn Pos Mathemateg - 3

Dyma'r trydydd mewn cyfres o dri phecyn o bosau i ddysgwyr llai hyderus, gyda'r nod o'u denu at syni..

£15.99 Ac eithrio TAW: £15.99