CYNNIG ARBENNIG:

Trwy danysgrifio i Gylchgrawn Cyw a’i ffrindiau, cewch 4 rhifyn o’r cylchgrawn, wedi cludo i’ch cartref, am £15 yn unig!

Bydd cyfnod y tanysgrifio’r cychwyn gyda rhifyn yr Hydref ym mis Medi. Gallwch edrych ymlaen at dderbyn copi newydd o’r cylchgrawn wrth i’r tymhorau newid.

Cyw a’i ffrindiau yw sêr y cylchgrawn lliwgar hwn. Mae’r 48 tudalen yn llawn dop o weithgareddau hwyliog fydd yn addas ar gyfer plant ifanc hyd at chwech oed. Law yn llaw â’r cylchgrawn, bydd gwefan arbennig yn cynnig cyfieithiad o’r holl gynnwys, gan ddarparu cyfle i’r di-Gymraeg glywed y cynnwys yn cael eu darllen yn y Gymraeg. 

O fis Medi ymlaen, bydd ap ar gael hefyd gyda phob math o weithgareddau hwyliog i gyd-fynd â’r cylchgrawn!

Wrth danysgrifio, byddwch yn talu’n llawn (£15) am 4 rhifyn. Caiff eich manylion cyswllt eu rhannu mewn modd diogel â thrydydd parti sy’n gweithredu dosbarthiad o’r cylchgrawn ar ein rhan.

Mae modd dirwyn y tanysgrifiad i ben o flaen llawn, a derbyn ad-daliad pro-rata trwy cysylltu â cyw@peniarth.cymru

Gwybodaeth
Oedran addas Cyfnod sylfaen, 2-5
Awdur Llio Dyfri Jones, Kiri Thomas, Catrin Evans-Thomas, Rhian Davies, Meleri Jones, a Maureen Williams. Storïau gan Anni Llŷn
Tudalennau 48

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Cylchgrawn Cyw a’i ffrindiau – Tanysgrifiad Medi 2021- Mehefin 2022

  • Côd cynnyrch: CYLCHCYWT2021
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £15.00

  • Ac eithrio TAW: £15.00

Cynnyrch Cysylltiedig:

Dominos Cyw a'i ffrindiau

Dominos Cyw a'i ffrindiau

Dewch i chwarae dominos gyda Cyw a'i ffrindiau!  Mae'r set wedi ei argraffu ar gardiau mawr er ..

£9.99 Ac eithrio TAW: £9.99

Snap Cyw a'i ffrindiau

Snap Cyw a'i ffrindiau

Dewch i chwarae snap gyda Cyw a'i ffrindiau! ..

£9.99 Ac eithrio TAW: £9.99

Sticeri Cyw

Sticeri Cyw

Set o 1,400 o sticeri amrywiol Cyw a'i ffrindiau!..

£14.99 Ac eithrio TAW: £14.99