Tanysgrifiadau ar gyfer y flwyddyn nesaf (2022-23)

Mae'r blwyddyn cyntaf Cylchgrawn Cyw yn dod i ben! Bydd rhifyn Mehefin 2022 fod y rhifyn olaf y cyfnod tanysgrifio yma ond byddwn ni'n cael tanysgrifiad newydd ar gael ar ddiwedd Mis Mehefin 2022. Byddwn yn postio ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Twitter) pan fydd e'n barod i bwrcasu!


CYNNIG ARBENNIG
Trwy danysgrifio i Gylchgrawn Cyw a’i ffrindiau, byddwch yn derbyn copïau newydd o'r cylchgrawn cyn gynted ag y byddant wedi'u cyhoeddi, wedi eu cludo’n syth i'ch cartref heb unrhyw gost cludo! Bydd y cyfnod tanysgrifio yn dechrau gyda rhifyn yr Hydref ym mis Medi. Gallwch edrych ymlaen at dderbyn copi newydd o'r cylchgrawn wrth i'r tymhorau newid.

Ychydig cyn i bob rhifyn newydd gael ei gyhoeddi, bydd pris tanysgrifiad yn newid i adlewyrchu nifer y cylchgronau sydd yn weddill yn y cylch. I weld pryd y bydd prisiau'n newid, gweler y tabl isod!

Cyw a'i ffrindiau yw sêr y cylchgrawn lliwgar hwn. Mae ei 48 tudalen yn llawn dop o weithgareddau hwyl sy'n addas ar gyfer plant ifanc hyd at chwech oed. Ochr yn ochr â’r cylchgrawn, bydd gwefan arbennig yn cynnig cyfieithu o’r holl gynnwys, gan roi cyfle i bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg glywed y cynnwys yn cael ei ddarllen yn Gymraeg.

O fis Medi 2021, bydd cynnwys ychwanegol ar gael ar y wefan gyda phob math o weithgareddau hwyliog i gyd-fynd â'r cylchgrawn!

Ar ôl i'r rhifyn olaf yn y cylch tanysgrifio gael ei gyhoeddi, byddwn yn anfon e-bost atoch i'ch atgoffa bod cylch y flwyddyn nesaf ar gael.


Dyddiadau Torri i Ffwrdd y Tanysgrifiad

O'r Dyddiad Yma Ymlaen
Nifer o Rifynnau Byddech Derbyn
Pris
01/06/2021
4
₤15.00

01/12/2021

3

₤11.50

01/03/2022

2

₤7.50

01/06/20221

₤3.99


Gwybodaeth
Oedran addas Cyfnod sylfaen, 2-5
Awdur Llio Dyfri Jones, Kiri Thomas, Catrin Evans-Thomas, Rhian Davies, Meleri Jones, a Maureen Williams. Storïau gan Anni Llŷn
Tudalennau 48

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Cylchgrawn Cyw a’i ffrindiau – Tanysgrifiad Medi 2021- Mehefin 2022

  • Côd cynnyrch: CYLCHCYWT2021
  • Argaeledd: Allan o Stoc
  • £15.00

  • Ac eithrio TAW: £15.00

Cynnyrch Cysylltiedig:

Dominos Cyw a'i ffrindiau

Dominos Cyw a'i ffrindiau

Dewch i chwarae dominos gyda Cyw a'i ffrindiau!  Mae'r set wedi ei argraffu ar gardiau mawr er ..

£9.99 Ac eithrio TAW: £9.99

Sticeri Cyw

Sticeri Cyw

Set o 1,400 o sticeri amrywiol Cyw a'i ffrindiau!..

£14.99 Ac eithrio TAW: £14.99

Cylchgrawn Cyw a’i ffrindiau: Medi 2021

Cylchgrawn Cyw a’i ffrindiau: Medi 2021

Cyw a’i ffrindiau yw sêr y cylchgrawn lliwgar hwn. Ac maen nhw nôl eto mewn rhifyn arbennig ar gyf..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Cylchgrawn Cyw a’i ffrindiau: Rhagfyr 2021

Cylchgrawn Cyw a’i ffrindiau: Rhagfyr 2021

Cyw a’i ffrindiau yw sêr y cylchgrawn lliwgar hwn. Ac maen nhw nôl eto mewn rhifyn arbennig ar gyf..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99