• Anifeiliaid Anwes
Tasg gwaith cartref Roco yw creu prosiect i ddarganfod pa anifeiliaid anwes sydd gan bobl yr ardal leol.  Dewch i ddarllen ei brosiect a darganfod ffeithiau di-ri am anifeiliaid o bob lliw a llun.

Mae Anifeiliaid Anwes yn rhan o gyfres Archwlio'r Amgylchedd yn y dref - Cyfres 2.  Cyfres yw hon sy'n dilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 2, sef 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

Mae'r llyfrau'n cynnig cyfle i godi chwilfrydedd y plant ynghylch eu hamgylchedd yn ogystal â'u hannog i fwynhau drwy archwilio, ymholi, arbrofi, gofyn cwestiynau a cheisio dod o hyd i atebion. Cyfres yw hon sy'n datblygu cyfleoedd i'r plant ddarllen a mynegi eu syniadau, eu safbwyntiau a'u teimladau gan ddangos dychymyg, creadigrwydd a sensitifrwydd tuag at eu hamgylchedd.

Gwybodaeth
ISBN 978-1-78390-217-0
Awdur Sian Elin Williams, Rhiannon Sparks
Ar gael yn Welsh only
Dylunydd Rhiannon Sparks

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Anifeiliaid Anwes

  • Côd cynnyrch: AAYDAA
  • ISBN: 9781783902170
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £3.99

  • Ac eithrio TAW: £3.99

Cynnyrch Cysylltiedig:

Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Cyfres 2

Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Cyfres 2

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 2, s..

£49.99 Ac eithrio TAW: £49.99

Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Cyfres 1

Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Cyfres 1

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 1, s..

£49.99 Ac eithrio TAW: £49.99

Darllen y Dref

Darllen y Dref

Gwaith cartref Roco a Zee yw mynd ar helfa lythrennau.  Ym mhob cwr o'r dre mae llythrennau yn ..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Gofal Gofal

Gofal Gofal

Wrth i Betsan, Roco a Zee eu hatgoffa eu hunain o bwysigrwydd croesi'r ffordd yn ddiogel daw cyfle i..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99