• Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Cyfres 2

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 2, sef 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

Mae'r llyfrau'n cynnig cyfle i godi chwilfrydedd y plant ynghylch eu hamgylchedd yn ogystal â'u hannog i fwynhau drwy archwilio, ymholi, arbrofi, gofyn cwestiynau a cheisio dod o hyd i atebion. Cyfres yw hon sy'n datblygu cyfleoedd i'r plant ddarllen a mynegi eu syniadau, eu safbwyntiau a'u teimladau gan ddangos dychymyg, creadigrwydd a sensitifrwydd tuag at eu hamgylchedd.


8 Llyfr A4: (Anifeiliaid Anwes, Bwrw Glaw, Darllen y Dref, Deffro Roco, Dyddiadur Betsan, Gofal Gofal, Maes Awyr, Trip i'r farchnad).

48 Cerdyn her A4 (6 cherdyn ar gyfer pob llyfr)

2 boster A3

Canllaw i Athrawon

Gwybodaeth
ISBN 9781783902347
Awdur Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones
Ar gael yn Cymraeg yn unig
Dylunydd Rhiannon Sparks

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Cyfres 2

  • Côd cynnyrch: AAYD2
  • ISBN: 9781783902347
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £49.99

  • Ac eithrio TAW: £49.99

Cynnyrch Cysylltiedig:

Archwilio'r amgylchedd yn y cyfnod sylfaen - Cyfres 2: Deilliannau 4-6 *PRIS GOSTYNGEDIG

Archwilio'r amgylchedd yn y cyfnod sylfaen - Cyfres 2: Deilliannau 4-6 *PRIS GOSTYNGEDIG

Cyfres 2, Fersiwn Cymraeg Nod y pecyn yw cynhyrchu deunyddiau i gefnogi dysgu ac addysgu ym maes..

£25.00 £35.00 Ac eithrio TAW: £25.00

Archwilio'r amgylchedd yn y cyfnod sylfaen - Cyfres 1:  Deilliannau 1-3 *PRIS GOSTYNGEDIG

Archwilio'r amgylchedd yn y cyfnod sylfaen - Cyfres 1: Deilliannau 1-3 *PRIS GOSTYNGEDIG

Cyfres 1, Fersiwn CymraegYdych chi wedi bod yn chwilio am straeon a gweithgareddau diddorol a lliwga..

£25.00 £35.00 Ac eithrio TAW: £25.00

Trip i'r farchnad

Trip i'r farchnad

Wyt ti'n hoffi paella? Beth yw'r cynhwysion? Oes digon o arian gan Roco a Betsan? Darllenwch eu hane..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Dyddiadur Betsan

Dyddiadur Betsan

Ar ei gwyliau gyda Roco yn y dref mae Betsan, ac mae hi wedi penderfynu cadw dyddiadur o'i helyntion..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Bwrw Glaw

Bwrw Glaw

Mae'n tresio bwrw trwy'r holl fro a'r glaw yn disgyn ar y to.  Dyma gerdd syml sy'n rhoi dwy oc..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Maes Awyr

Maes Awyr

Mae maes awyr yn lle diddorol iawn ond weithiau mae'n rhaid aros am amser hir iawn cyn gallu mynd ar..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Anifeiliaid Anwes

Anifeiliaid Anwes

Tasg gwaith cartref Roco yw creu prosiect i ddarganfod pa anifeiliaid anwes sydd gan bobl yr ardal l..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Darllen y Dref

Darllen y Dref

Gwaith cartref Roco a Zee yw mynd ar helfa lythrennau.  Ym mhob cwr o'r dre mae llythrennau yn ..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Gofal Gofal

Gofal Gofal

Wrth i Betsan, Roco a Zee eu hatgoffa eu hunain o bwysigrwydd croesi'r ffordd yn ddiogel daw cyfle i..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Deffro Roco

Deffro Roco

Mae Roco yn hoff iawn o'i wely, ond nid felly Dewi!  Sawl sŵn gwahanol glywch chi wrth ddarllen..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Hamdden yr Haf

Hamdden yr Haf

Hwrê, mae'n wyliau haf a thrwy edrych ar amserlenni a phosteri, mae digon o ddewis o weithgareddau i..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Anifeiliaid y dref

Anifeiliaid y dref

Tybed pa anifeiliaid ddaw mewn haul a gwynt, niwl a glaw?  Mae rhai anifeiliaid yn effro yn y d..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Bwyd o Bedwar Ban Byd

Bwyd o Bedwar Ban Byd

Wyddost ti o ble daw bananas, pasta neu reis?  Cei wybod yr atebion trwy edrych ar y mapiau a g..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Teithio

Teithio

Mae sawl ffordd wahanol o deithio - ar dir, yn yr awyr, ac ar ddŵr. Tybed sawl ffordd wahanol welwch..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Rwy'n clywed â'm clust fach i...

Rwy'n clywed â'm clust fach i...

Clinc Clinc, bring bring, bîb bîb - mae'r dref yn llawn o seiniau gwahanol.  Gwrandewch yn..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Rwy'n gweld â'm llygad bach i...

Rwy'n gweld â'm llygad bach i...

Ydych chi'n mwynhau chwarae'r gêm 'Rwy'n gweld â'm llygad bach i'? Beth welwch chi'n cychwyn gyda'r ..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Lliwiau

Lliwiau

Credai Roco fod y dref yn ddiflas ac yn llwyd i gyd ond wrth iddo edrych drwy 'sbienddrych' gyda Bet..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Croesi'r Ffordd

Croesi'r Ffordd

Wyt ti'n gwybod sut i groesi'r ffordd yn ddiogel? Trwy ddarllen y llyfr hwn byddi di a Roco yn gwybo..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99