• Taclo'r Tasgau: Llyfr 2

Mae’r llyfr hwn yn perthyn i gyfres o ddau lyfr sy’n cynnwys gweithgareddau darllen a deall difyr ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 3. Eu nod yw cryfhau sgiliau darllen dysgwyr ac ehangu eu geirfa a’u gwybodaeth am yr iaith mewn ystod o gyd-destunau. Mae’r llyfrau hefyd yn cynnig cyfleoedd i’r dysgwyr ddatblygu ymhellach eu sgiliau llafar, rhifedd a rhesymu.

 

Mae’r gyfres yn annog dysgwyr i ddod o hyd i’r atebion ac i gyfoethogi’u gwybodaeth trwy gyfrwng casgliad o destunau apelgar a gafaelgar. Mae’r llyfrau wedi’u graddoli ac yn gallu cael eu defnyddio yn yr ysgol neu’r cartref. Cefnogir y llyfrau hefyd gan adnoddau rhyngweithiol: https://adnoddau.canolfanpeniarth.org/taclor-tasgau/

Gwybodaeth
ISBN 978-1-78390-138-8
Awdur Bethan Clement, Non ap Emlyn
Ar gael yn Cymraeg
Dylunydd Gwenno Henley, David Earls. Rhiannon Sparks

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Taclo'r Tasgau: Llyfr 2

  • Côd cynnyrch: TT2
  • ISBN: 9781783901388
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £6.99

    £4.00

  • Ac eithrio TAW: £4.00

Cynnyrch Cysylltiedig:

Taclo'r Tasgau: Llyfr1

Taclo'r Tasgau: Llyfr1

Mae’r llyfr hwn yn perthyn i gyfres o ddau lyfr sy’n cynnwys gweithgareddau darllen a deall difyr i..

£4.00 £6.99 Ac eithrio TAW: £4.00