• Teithio'n ôl i'r Oesoedd Canol: Enwogion yng Nghymru
Cynnwys:
 • Llyfr yr Athrawon;
 • Llyfr twys y dysgwyr
 • Llyfr Stori
 • Cardiau Llun
Nod:
Nod yr adnoddau perthynol yn y pecyn hanes hwn yw helpu athrawon i fagu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr CA2 o fywyd bob dydd yn y Gymru ganoloesol. Maen nhw'n gwneud hyn drwy hoelio sylw ar enwogion y cyfnod.

Gan ganolbwyntio'n benodol ar Y Dywysoges Gwenllian, Y Dywysoges Nest, Gerallt Gymro, Llywelyn Fawr, Llywelyn ap Gruffudd, Owain Glyndŵr, dylai’r adnoddau helpu’r ysgolion i fynd i’r afael â’r mathau o sgiliau a syniadau hanes y cyfeirir atyn nhw yn Hanes yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru a’r argymhellion a nodir yn Adolygiad Donaldson o’r cwricwlwm. Yn benodol, mae’r adnoddau’n canolbwyntio ar hybu:
 • dealltwriaeth dysgwyr o enwogion fel Gwenllian a Llywelyn Fawr;
 • sgiliau hanesyddol dysgwyr sef ymwybyddiaeth gronolegol, dehongli hanes, ymholi hanesyddol a chyfathrebu a threfnu;
 • sgiliau dysgwyr mewn llythrennedd, rhifedd, meddwl yn feirniadol a medrau digidol;
 • gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o’r Cwricwlwm Cymreig ac Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang, gan gynnwys dinasyddiaeth a llesiant; a
 • chy eoedd ynglŷn ag asesu ar gyfer dysgu, drwy gynnig gweithgareddau hanes perthnasol, ymestynnol sy’n llawn ysgogiad.

Gwybodaeth
Awdur Russell Grigg Sioned V Hughes Mererid Hopwood
Ar gael yn Cymraeg a Saesneg
Dylunydd Rhiannon Sparks

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Teithio'n ôl i'r Oesoedd Canol: Enwogion yng Nghymru

 • Côd cynnyrch: OCP
 • ISBN: 9781783901005
 • Argaeledd: Mewn Stoc
 • £25.00

  £20.00

 • Ac eithrio TAW: £20.00

Cynnyrch Cysylltiedig:

Holl Hanes Cymru - Llyfr Hopcyn ap Tomos

Holl Hanes Cymru - Llyfr Hopcyn ap Tomos

Yn y gyfrol hon, cawn gadw cwmni i un o weision Plasty Ynystawe, a dilyn stori creu Llyfr Coch Herge..

£2.99 £3.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Wales in words – Hopcyn ap Tomos’ Great Book

Wales in words – Hopcyn ap Tomos’ Great Book

Yn y gyfrol hon, cawn gadw cwmni i un o weision Plasty Ynystawe, a dilyn stori creu Llyfr Coch Herge..

£2.99 £3.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Nest (llyfr Cymraeg)

Nest (llyfr Cymraeg)

Roedd y Dywysoges Nest yn byw mewn amser llawn helynt a brwydro. Bu’n rhaid iddi hi a’i theulu symud..

£2.99 £3.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Nest (llyfr Saesneg)

Nest (llyfr Saesneg)

Roedd y Dywysoges Nest yn byw mewn amser llawn helynt a brwydro. Bu’n rhaid iddi hi a’i theulu symud..

£2.99 £3.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Travelling back to the Middle Ages Pack: Famous Personalities in Wales

Travelling back to the Middle Ages Pack: Famous Personalities in Wales

Cynnwys:Llyfr yr Athrawon;Llyfr tywys y dysgwyrLlyfr StoriCardiau LlunNod y pecyn:Nod yr adnoddau pe..

£20.00 £25.00 Ac eithrio TAW: £20.00

Travelling back to the Middle Ages Pack: Castles in Wales

Travelling back to the Middle Ages Pack: Castles in Wales

CynnwysLlyfr yr Athrawon;Llyfr tywys y dysgwyrLlyfr StoriCardiau LlunNod:Gan edrych yn benodol ar dd..

£20.00 £25.00 Ac eithrio TAW: £20.00

Teithio'n ôl i'r Oesoedd Canol: Cestyll Canoloesol yng Nghymru

Teithio'n ôl i'r Oesoedd Canol: Cestyll Canoloesol yng Nghymru

Cynnwys:Llyfr yr Athrawon;Llyfr twys y dysgwyrLlyfr StoriCardiau LlunNod:Nod yr adnoddau perthynol y..

£20.00 £25.00 Ac eithrio TAW: £20.00