• Beth welwch chi? | What can you see?

*Fersiwn dwyieithog*

Cymeriadau hoffus a phoblogaidd byd Cyw sy'n ganolbwynt i'r adnodd unigryw hwn.

Prif nod y llyfr yw datblygu medrau llafar plant o oedran ifanc iawn, trwy gynnig cyfleoedd iddynt ddatblygu geirfa newydd gan ymestyn yr eirfa honno wrth drafod y lluniau a'r sefyllfaoedd a ddarlunir.  Cynlluniwyd y golygfeydd amrywiol gan gadw mewn cof nodweddion Deilliant 2 ar draws pedwar Maes Dysgu Proffil y Cyfnod Sylfaen.

Ar gyfer pob golygfa ceir;

 • braslun o brif nodweddion yr olygfa benodol honno
 • set o gwestiynau caeedig a phenagored i ysgogi trafodaeth
 • rhestr o eirfa benodol ar gyfer yr olygfa
 • ystod o syniadau am
 • cyfle i ddatblygu ymhellach nifer helaeth o sgiliau ymarferol, corfforol, annibynnol, creadigol, personol, ieithyddol a mathemategol y
 • tabl sy'n nodi union berthynas y gweithgareddau â Phroffil y Cyfnod SylfaenGwybodaeth
ISBN 9781783900855
Awdur Llio Dyfri Jones, Maureen Williams, Meleri Jones, Rhian Davies, Nia Evans
Ar gael yn Dwyieithog

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Beth welwch chi? | What can you see?

 • Côd cynnyrch: BWCh_WCYS
 • ISBN: 9781783900855
 • Argaeledd: Mewn Stoc
 • £14.99

 • Ac eithrio TAW: £14.99

Cynnyrch Cysylltiedig:

Beth Welwch Chi? 2 | What Can You See 2

Beth Welwch Chi? 2 | What Can You See 2

*Fersiwn dwyieithog*Cymeriadau hoffus a phoblogaidd byd Cyw sy'n ganolbwynt i'r adnodd unigryw hwn...

£14.99 Ac eithrio TAW: £14.99