• Two Faces

Mae'r we yn rhoi'r cyfle i ni wneud y gorau o'n hunain – hunluniadau del, sylwadau clyfar a miloedd o ffrindiau.  Ond beth yw perthynas y we gyda bywyd go iawn?  A ydy pawb yn dweud celwyddau ar y we, a beth sy'n digwydd pan fo celwydd golau'n troi'n dwyll peryglus?

Dyma ddrama newydd amserol sydd wedi ei chyhoeddi yn arbennig ar gyfer disgyblion sy'n astudio Drama TGAU.  Mae'r ddrama wedi ei chynnwys fel drama destun ar faes llafur newydd Drama TGAU CBAC o fis Medi 2016 ymlaen.  Bydd pecyn adnoddau i athrawon ar gael o wefan Hwb - Dysgu Cymru Llywodraeth Cymru o fis Medi 2016 ymlaen.

Mae hi’n ddrama amserol iawn sy’n ymdrin â chyfeillgarwch pobl â’i gilydd ar y we, a’r platfform y mae gwefanau cymdeithasol yn ei roi i bobl i gyfathrebu â’n gilydd mewn dulliau amrywiol.

Gwybodaeth
ISBN 978-1-78390-084-8
Awdur Manon Steffan Ros
Ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg
Dylunydd Sian Elin Evans Gwenno Henley

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Two Faces

  • Côd cynnyrch: TF-TF
  • ISBN: 9781783900848
  • Argaeledd: Allan o Stoc
  • £4.99

  • Ac eithrio TAW: £4.99

Cynnyrch Cysylltiedig:

Annwyl Mr Rowlands

Annwyl Mr Rowlands

Mae Huw yn gwybod ei fod o mewn trwbl pan mae Dad yn gweld ei adroddiad. Fel petai unrhyw beth o'i l..

£2.00 £5.99 Ac eithrio TAW: £2.00

Diffodd y Golau

Diffodd y Golau

Mae Sam a Mai a'u mam yn gwneud yn iawn heb Dad tan i'r ffatri leol gau, ac mae Mam yn colli ei gwai..

£2.00 £5.99 Ac eithrio TAW: £2.00

Dewch i Drafod

Dewch i Drafod

Dyma gyfrol o 10 drama fer newydd sbon sy’n herio dysgwyr i drafod emosiynau amrywiol, i ddeall am..

£12.99 Ac eithrio TAW: £12.99