• First Steps: Music in the Foundation Phase

‘Pan fo geiriau’n pallu, mae cerddoriaeth yn llefaru’ – Mae cerddoriaeth wedi’i hen sefydlu’n ddull o ysbrydoli a denu diddordeb plant mewn lleoliadau addysgol. Nod y pecyn thematig hwn yw cyflwyno elfennau cerddorol mewn dull deniadol a llawn hwyl ac mae’n ymgorffori natur cyfannol cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen. Anelir y pecyn at blant 3 – 5 oed ac mae'n cynnwys cerddi, rhigymau a chaneuon, gydag alawon newydd a chyfarwydd. Bydd y syniadau’n galluogi ymarferwyr nad ydynt yn arbenigwyr i ddatblygu dealltwriaeth a mwynhad plant o gerddoriaeth. Cynhwysir syniadau ychwanegol i ymestyn y dysgu a sicrhau bod y gweithgareddau o fewn cyd-destun y bydd plant yn ei ddeall ac yn ei fwynhau.

Mae cynnyrch hyn hefyd ar gael yn Gymraeg, ISBN: 978-1-908395-25-2

Gwybodaeth
ISBN 978-1-908395-26-9
Ar gael yn Cymraeg a Saesneg

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

First Steps: Music in the Foundation Phase

  • Côd cynnyrch: FS
  • ISBN: 9781908395269
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £29.99

    £15.00

  • Ac eithrio TAW: £15.00