Cyfres 1, Fersiwn Cymraeg

Ydych chi wedi bod yn chwilio am straeon a gweithgareddau diddorol a lliwgar i hyrwyddo dealltwriaeth plant bach o’r amgylchedd awyr agored ac i’w hannog i’w archwilio? Os felly, dyma ddau becyn fydd yr union beth i chi. Mae’r pecyn cyntaf yn addas ar gyfer plant 3-5 oed a’r ail yn addas ar gyfer plant 5-7 oed. Mae pob pecyn yn cynnwys 8 stori ac mae 6 cherdyn her yn cyd-fynd â phob stori. Noda pob cerdyn her y datganiadau ynghylch ystod a sgiliau sydd yn Fframwaith y Cyfnod Sylfaen, gan ganolbwyntio’n bennaf ar faes dysgu Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd. Mae llyfr canllawiau i oedolion hefyd yn cyd-fynd â’r ddau becyn i gefnogi ymarferwyr a nodir yma gysylltiadau â’r Cwricwlwm Cymreig a chynaliadwyedd.

Mae'r pecyn hwn hefyd ar gael yn y Saesneg dan y teitl, Exploring the Environment in the Foundation Phase - Series1: Outcomes 1-3 (ISBN 978-1-908395-20-7)

**Mae pris yr adnodd hwn wedi ei ostwng o £49.99 i £35 tra bod stoc ar gael

 

Gwybodaeth
ISBN 978-1-908395-19-1
Ar gael yn Cymraeg a Saesneg
Cyfres Cyfres 1: Deilliannau 1-3

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Archwilio'r amgylchedd yn y cyfnod sylfaen - Cyfres 1: Deilliannau 1-3 *PRIS GOSTYNGEDIG

  • Côd cynnyrch: AA1C
  • ISBN: 9781908395191
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £35.00

    £25.00

  • Ac eithrio TAW: £25.00

Cynnyrch Cysylltiedig:

Idwal (Cymraeg)

Idwal (Cymraeg)

Llyfr stori i blant gyda chymeriadau o fyd natur...

£2.99 £6.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Idwal (Saesneg)

Idwal (Saesneg)

Llyfr stori i blant gyda chymeriadau o fyd natur...

£2.99 £6.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Cyfres 2

Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Cyfres 2

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 2, s..

£49.99 Ac eithrio TAW: £49.99

Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Cyfres 1

Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Cyfres 1

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 1, s..

£49.99 Ac eithrio TAW: £49.99