• Ditectif Geiriau 1

AR GAEL O FIS MEDI 2015

Dyma lyfr darllen a deall i blant 7-9 mlwydd oed yng Nghyfnod Allweddol 2.  Mae'r llyfr hwn yn rhan o'r gyfres Ditecitf Geiriau sy'n cynnwys cyfanswm o 4 llyfr wedi eu graddoli.  Mae'r llyfrau'n cynnwys ystod o weithgareddau ac amrywiaeth eang o sbardunau ffeithiol a dychymygus, ynghyd â detholiad o weithgareddau rhyngweithiol ar-lein.

Nod y gyfres yw ehangu geirfa a gwybodaeth am iaith yn ogystal â gwella sgiliau darllen plant.

Cynnwys

1.     Y gair gorau (1)

2.     Y gair gorau (2)

3.     Ci bach newydd

4.     Parti Ceri

5.     Y trip i Stadiwm yMileniwm

6.     Pen-blwydd Mam

7.     Poster gymnasteg

8.     Cerdyn post

9.     Y chwilen ddu

10.  Nyrs anifeiliaid

11.  Y draenog

12.  Sereny Cwm

13.  Y trip i Eisteddfod yr Urdd

14.  Y gala nofio

15.  Fy nheulu i a fi   


Gwybodaeth
ISBN 978-1-78390-074-9
Awdur Bethan Clement
Ar gael yn Cymraeg yn unig
Dylunydd Rhiannon Sparks Gwenno Henley

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Ditectif Geiriau 1

  • Côd cynnyrch: DG1_DG1
  • ISBN: 9781783900749
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £4.99

    £3.00

  • Ac eithrio TAW: £3.00

Cynnyrch Cysylltiedig:

Ditectif Geiriau 1

Ditectif Geiriau 1

AR GAEL O FIS MEDI 2015 Dyma lyfr darllen a deall i blant 7-9 mlwydd oed yng Nghyfnod Allweddol 2. ..

£3.00 £4.99 Ac eithrio TAW: £3.00

Ditectif Geiriau 2

Ditectif Geiriau 2

Dyma lyfr darllen a deall i blant 7-9 mlwydd oed yng Nghyfnod Allweddol 2.  Mae'r llyfr hwn yn..

£3.00 £4.99 Ac eithrio TAW: £3.00

Ditectif Geiriau 3

Ditectif Geiriau 3

Dyma lyfr darllen a deall i blant 9 - 11 mlwydd oed yng Nghyfnod Allweddol 2. Mae'r llyfr hwn yn rha..

£3.00 £4.99 Ac eithrio TAW: £3.00

Ditectif Geiriau 4

Ditectif Geiriau 4

Dyma lyfr darllen a deall i blant 9-11 mlwydd oed yng Nghyfnod Allweddol 2. Mae'r llyfr hwn yn rhan ..

£3.00 £4.99 Ac eithrio TAW: £3.00