• Annwyl Mr Rowlands

Mae Huw yn gwybod ei fod o mewn trwbl pan mae Dad yn gweld ei adroddiad. Fel petai unrhyw beth o'i le ar fod yn freuddwydiwr! Mae Mr Rowlands, athro caredig Huw, yn awgrymu y byddai sgwennu dyddiadur neu lythyrau yn ei helpu i ganolbwyntio. Ond mae Dad yn siŵr mai'r unig ffordd o helpu Huw ydy stopio'i arian poced...


Dyma nofel ar gyfer plant 9-11 oed sy'n cefnogi addysg ariannol yn unol â gofynion penodol y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd. Mae'r nofel yn rhan o Gyfres y Geiniog, sy'n cynnwys 4 nofel, ac maent i gyd ar gael yn y Saesneg o fewn y gyfres Money Matters.


(Mae'r nofel hon wedi ei haddasu i'r Saesneg gan yr awdur, ac ar gael dan y teitl Dear Mr Rowlands, ISBN 078-1-73890-071-8)


Gwybodaeth
ISBN 978-1-78390-067-1
Awdur Manon Steffan Ros
Ar gael yn Cymraeg a Saesneg

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Annwyl Mr Rowlands

  • Côd cynnyrch: CYGAMR
  • ISBN: 9781783900671
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £5.99

    £2.00

  • Ac eithrio TAW: £2.00

Cynnyrch Cysylltiedig:

Dan Draed

Dan Draed

Mae gan Dan freuddwyd, sef y bydd, un dydd yn llwyddo. Ond tydi llwyddo ddim yn hawdd pan mae'r byd ..

£2.00 £5.99 Ac eithrio TAW: £2.00

Gwyn a Gwenno

Gwyn a Gwenno

Mae Gwyn a Gwenno'n dod o hyd i rywbeth rhyfeddol ar draeth Aberystwyth. Ond mae rhywun arall yn gw..

£2.00 £5.99 Ac eithrio TAW: £2.00

Diffodd y Golau

Diffodd y Golau

Mae Sam a Mai a'u mam yn gwneud yn iawn heb Dad tan i'r ffatri leol gau, ac mae Mam yn colli ei gwai..

£2.00 £5.99 Ac eithrio TAW: £2.00

Dau Wyneb

Dau Wyneb

Mae'r we yn rhoi'r cyfle i ni wneud y gorau o'n hunain – hunluniadau del, sylwadau clyfar a miloedd ..

£4.99 Ac eithrio TAW: £4.99

Two Faces

Two Faces

Mae'r we yn rhoi'r cyfle i ni wneud y gorau o'n hunain – hunluniadau del, sylwadau clyfar a miloedd ..

£4.99 Ac eithrio TAW: £4.99