Dyma set o gardiau y gellir eu defnyddio mewn sesiynau trafod yn yr ysgol i godi safon ysgrifennu dysgwyr yng Ngyfnod Allweddol 2.

Mae'r pecyn yn cynnwys 20 o gardiau lliw llawn sy'n ymwneud ag ystod eang o ffurfiau fel pamffledi, cyfarwyddiadau, llythyron, adroddiadau, dyddiaduron, hysbysebion, posteri, datganiadau, e-byst, gwahoddiadau ac ati gan roi sylw i'r amrywiaeth posibl o fewn pob un o'r  ffurfiau gan ddibynnu ar y pwrpas a’r darllenwyr y bydd y dysgwyr yn ysgrifennu ar eu cyfer.

Gwybodaeth
ISBN 978-1-78390-063-3
Awdur Bethan Clement
Ar gael yn Cymraeg yn unig
Dylunydd Rhiannon Sparks Gwenno Henley

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Serennu wrth 'sgrifennu

  • Côd cynnyrch: SWS
  • ISBN: 9781783900633
  • Argaeledd: Allan o Stoc
  • £10.00

  • Ac eithrio TAW: £10.00

Cynnyrch Cysylltiedig:

Bachu Iaith

Bachu Iaith

Dyma ganllaw iaith hylaw iawn sy'n addas ar gyfer dysgwyr, athrawon, myfyrwyr neu unrhyw un sy'n def..

£6.99 Ac eithrio TAW: £6.99

Mêts Maesllan - Llyfr rhagarweiniol

Mêts Maesllan - Llyfr rhagarweiniol

Dyma lyfr rhagarweiniol i gyflwyno'r gyfres Mêts Maesllan. Mae'r gyfres a'r gweithgareddau yn dilyn ..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Tag: Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3, Pecyn Dysgu, Athrawon, Siop Cymraeg, Cynllun Sabothol, Cyrsiau Cymraeg