Mae Iaith Fyw yn ganllaw iaith hylaw sydd wedi’i baratoi’n benodol i’w ddefnyddio gan athrawon yn yr ystafell ddosbarth. Mae’n cynnig enghreifftiau o ymadroddion a brawddegau Cymraeg pob dydd wedi’u gosod yn glir ar fachyn hylaw, hawdd ei gario o le i le.

Mae'r eitemau iaith wedi eu grwpio fesul lliw ac yn cynnwys cyfarchion, cwestiynau, canmoliaeth a gorchmynion defnyddiol; dyddiau'r wythnos; misoedd y flwyddyn; rhifau; amser; arddodiaid. Adnodd defnyddiol arall sy’n cynnig cymorth cyflym a safonol i athrawon ar lawr dosbarth.

Gwybodaeth
ISBN 978-1-908395-45-0
Ar gael yn Cymraeg yn unig

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Iaith fyw

  • Côd cynnyrch: IF
  • ISBN: 9781908395450
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £4.99

  • Ac eithrio TAW: £4.99

Cynnyrch Cysylltiedig:

Bachu Iaith

Bachu Iaith

Dyma ganllaw iaith hylaw iawn sy'n addas ar gyfer dysgwyr, athrawon, myfyrwyr neu unrhyw un sy'n def..

£6.99 Ac eithrio TAW: £6.99

Cymraeg i Bawb: Cardiau Torch Allwedd i'r Boced

Cymraeg i Bawb: Cardiau Torch Allwedd i'r Boced

Mae'r cardiau hyn yn rhan o'r pecyn Cymraeg i Bawb. Ceir ynddo ymadroddion a chwestiynau addas i'w d..

£4.99 Ac eithrio TAW: £4.99