• Bwrw Glaw
Mae'n tresio bwrw trwy'r holl fro a'r glaw yn disgyn ar y to.  Dyma gerdd syml sy'n rhoi dwy ochr i stori gan ddangos dinistr a manteision glaw.

Mae Bwrw Glas yn rhan o gyfres Archwlio'r Amgylchedd yn y dref - Cyfres 2.  Cyfres yw hon sy'n dilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 2, sef 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

Mae'r llyfrau'n cynnig cyfle i godi chwilfrydedd y plant ynghylch eu hamgylchedd yn ogystal â'u hannog i fwynhau drwy archwilio, ymholi, arbrofi, gofyn cwestiynau a cheisio dod o hyd i atebion. Cyfres yw hon sy'n datblygu cyfleoedd i'r plant ddarllen a mynegi eu syniadau, eu safbwyntiau a'u teimladau gan ddangos dychymyg, creadigrwydd a sensitifrwydd tuag at eu hamgylchedd.

Gwybodaeth
ISBN 978-1-78390-218-7
Awdur Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones
Ar gael yn Cymraeg yn unig
Dylunydd Rhiannon Sparks

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Bwrw Glaw

  • Côd cynnyrch: AAYDBG
  • ISBN: 9781783902187
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £3.99

  • Ac eithrio TAW: £3.99

Cynnyrch Cysylltiedig:

Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Cyfres 2

Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Cyfres 2

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 2, s..

£49.99 Ac eithrio TAW: £49.99

Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Cyfres 1

Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Cyfres 1

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 1, s..

£49.99 Ac eithrio TAW: £49.99

Trip i'r farchnad

Trip i'r farchnad

Wyt ti'n hoffi paella? Beth yw'r cynhwysion? Oes digon o arian gan Roco a Betsan? Darllenwch eu hane..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Dyddiadur Betsan

Dyddiadur Betsan

Ar ei gwyliau gyda Roco yn y dref mae Betsan, ac mae hi wedi penderfynu cadw dyddiadur o'i helyntion..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Maes Awyr

Maes Awyr

Mae maes awyr yn lle diddorol iawn ond weithiau mae'n rhaid aros am amser hir iawn cyn gallu mynd ar..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Darllen y Dref

Darllen y Dref

Gwaith cartref Roco a Zee yw mynd ar helfa lythrennau.  Ym mhob cwr o'r dre mae llythrennau yn ..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Gofal Gofal

Gofal Gofal

Wrth i Betsan, Roco a Zee eu hatgoffa eu hunain o bwysigrwydd croesi'r ffordd yn ddiogel daw cyfle i..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99

Deffro Roco

Deffro Roco

Mae Roco yn hoff iawn o'i wely, ond nid felly Dewi!  Sawl sŵn gwahanol glywch chi wrth ddarllen..

£3.99 Ac eithrio TAW: £3.99