• Dawns a Chreu

Dyma adnoddsy’n cynnig cyfleoedd i blant ymateb yn gorfforol drwy ystum, ddawns, meim achân i ystod o ysgogiadau; yn gerddoriaeth, yn stori, neu’n gerdd, er mwynmeithrin a datblygu eu sgiliau corfforol, creadigol, llythrennedd, a hyrwyddo achymell eu hunan hyder.
 
Mae’rdeunyddiau’n cyfrannu at:
 
·      annog plant iddefnyddio'u meddwl, dychymyg a'u synhwyrau mewn ffordd greadigol
·      hyrwyddo hyder,cymhelliant a hunan-werth
·      cymell ffocysua chanolbwyntio
·      annog plant igymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol a mynegiannol
·      hybu gweithiofel unigolyn, gyda phartner neu mewn grwpiau bach.
 
Ceir tasgffocws ar bob carden, sydd yn gysylltiedig â’r sbardun, a chyflwynirsymudiadau, geirfa, a theimladau i gyd-fynd â’r sbardun a’r gweithgaredd, ynogystal â syniadau am weithgareddau pellach.
 
Cefnogir yradnodd gan ddeunydd atodol, enghreifftiol, sydd ar gael ar Hwb.
 
Dawns a Chreu: cefnogicreadigrwydd yn y Cyfnod Sylfaen.


Gwybodaeth
ISBN 978-1-78390-144-9
Awdur Carys Jennings, Tanya Morgans, Emma Walters
Ar gael yn Cymraeg yn unig
Dylunydd Gwenno Henley

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Dawns a Chreu

  • Côd cynnyrch: DaCh
  • ISBN: 9781783901449
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £14.99

  • Ac eithrio TAW: £14.99