• Cardiau fflach yr wyddor Gymraeg

Cardiau fflach yr wyddor Gymraeg

Dyma fodd gwych i ddysgu'r wyddor Gymraeg.

Mae'r pecyn yn cynnwys 31 o gardiau.  Ar un ochr o'r garden ceir llythyren tra bod yr ochr arall yn dangos llun sy'n cyweddu sain ffoneg y llythyren.  Mae'r ochr sydd â llun hefyd yn cynnwys brawddeg fer sy'n cyd-fynd â'r llun a ffurf gywir y llythyren er mwyn cynorthwyo plant i'w hysgrifennu.

Gweler yr enghraifft uchod drwy glicio ar y lluniau.

Mae'r pecyn hwn yn cyd-fynd â chynllun Tric a Chlic ond hefyd mae'n adnodd gwych ar gyfer teuluoedd sydd eisiau cyflwyno sail elfennol y Gymraeg i'w plant.

Gwybodaeth
ISBN 978-1-908395-68-9
Awdur Eirian Lloyd Jones
Ar gael yn Cymraeg yn unig

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Cardiau fflach yr wyddor Gymraeg

  • Côd cynnyrch: TACCFF
  • ISBN: 9781908395689
  • Argaeledd: Cysylltwch â ni
  • £9.99

  • Ac eithrio TAW: £9.99

Cynnyrch Cysylltiedig:

Bachu Iaith

Bachu Iaith

Dyma ganllaw iaith hylaw iawn sy'n addas ar gyfer dysgwyr, athrawon, myfyrwyr neu unrhyw un sy'n def..

£4.99 Ac eithrio TAW: £4.99

Iaith fyw

Iaith fyw

Mae Iaith Fyw yn ganllaw iaith hylaw sydd wedi’i baratoi’n benodol i’w ddefnyddio gan athrawon yn yr..

£4.99 Ac eithrio TAW: £4.99

Tric a Chlic - Cam 1 ar gyfer Ysgolion Cyfrwng Saesneg

Tric a Chlic - Cam 1 ar gyfer Ysgolion Cyfrwng Saesneg

Mae plant mewn ysgolion lle nad yw'r Cymraeg yn iaith gyntaf yn gweithredu rhaglen ffoneg syntheti..

£299.00 Ac eithrio TAW: £299.00

Gêmau Tric a Chlic

Gêmau Tric a Chlic

Dyma 21 o gêmau i gefnogi llyfrau darllen Cam 1 Tric a Chlic. Pwrpas y gêmau yw rhoi cyfle i'r plant..

£9.99 Ac eithrio TAW: £9.99