Mae Trin a Thrafod i Bobl Ifanc: Datblygu Sgiliau Cyfathrebu Cymdeithasol ac Emosiynol yn llyfr gwaith proffesiynol. Mae’n helpu addysgwyr a therapyddion sy’n darparu grwpiau mewn sgiliau cymdeithasol a sgiliau perthynas i blant hŷn ac oedolion ifanc ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol neu ymddygiadol. Mae’r adnoddau’n cynnwys fframwaith asesu, ffurflenni cynllunio a gwerthuso, 37 o ganllawiau sesiwn strwythuredig yn canolbwyntio ar hunanymwybyddiaeth a hunan-barch, iaith y corff, sgiliau sgwrsio, sgiliau cyfeillgarwch a phendantrwydd, a’r holl daflenni a delweddau atodol angenrheidiol i gyflwyno’r sesiynau. Cyflwynir yr argraffiad Cymraeg hwn yn seiliedig ar ail argraffiad Saesneg o Talkabout for Teenagers: Social and Emotional Communication Skills, gyda darluniau a thaflenni llawn lliw, ac mae’n cynnwys cyflwyniad newydd gan Alex Kelly yn myfyrio ar ei phrofiadau hi ei hun o ddefnyddio’r adnoddau ers iddynt gael eu datblygu gyntaf.


Gwybodaeth
Awdur Alex Kelly

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Trin a Thrafod i Bobl Ifanc: Datblygu Sgiliau Cyfathrebu Cymdeithasol ac Emosiynol

  • Côd cynnyrch: TATHIB-DSCCAE
  • ISBN: 9781783904143
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £42.99

  • Ac eithrio TAW: £42.99

Cynnyrch Cysylltiedig:

Trin a Thrafod i Bobl Ifanc: Datblygu Sgiliau Cyfathrebu Cymdeithasol ac Emosiynol

Trin a Thrafod i Bobl Ifanc: Datblygu Sgiliau Cyfathrebu Cymdeithasol ac Emosiynol

Mae Trin a Thrafod i Bobl Ifanc: Datblygu Sgiliau Cyfathrebu Cymdeithasol ac Emosiynol yn llyfr gw..

£42.99 Ac eithrio TAW: £42.99

Trin a Thrafod i Blant: Datblygu Sgiliau Cymdeithasol

Trin a Thrafod i Blant: Datblygu Sgiliau Cymdeithasol

Mae Trin a Thrafod i Blant: Datblygu Sgiliau Cymdeithasol yn llyfr gwaith proffesiynol. Mae’n help..

£42.99 Ac eithrio TAW: £42.99

Trin a Thrafod i Blant: Datblygu Hunanymwybyddiaeth a Hunan-barch

Trin a Thrafod i Blant: Datblygu Hunanymwybyddiaeth a Hunan-barch

Mae Trin a Thrafod i Blant: Datblygu Hunanymwybyddiaeth a Hunan-barch yn llyfr gwaith proffesiynol..

£42.99 Ac eithrio TAW: £42.99