Canllaw plentyn i ymdopi â'r newyddion.


Pan mae plant yn clywed am rywbeth MAWR a DRWG - hyn yn oed wrth glywed pytiau amdano yn unig - mae eu hymennydd yn prysuro i geisio gwneud synnwyr o'r cyfan.

Ble ddigwyddodd o?
Pam ddigwyddodd o?
Fydd o'n digwydd eto?

Mae RHYWBETH DRWG AR WAITH yn tywys plant 6 i 12 oed a'r oedolion sy'n poeni amdanyn nhw twyr sgyrsiau anodd am ddigyddiadau difrifol y byd, o fygythiadau amgylcheddol i drasiedïau dynol. Mae'r enw amhenodol 'rhywbeth drwg' yn cael ddefnyddio yn y llyfr yn fwriadol er mwyn help rhiani i gadw rheolaeth dros ba digwyddiadau i'w drafod a faint o wybodaeth y maen nhw'n ei rhannu.


Wedi'i ysgrifennu gan y seicolegydd plant a'r awdur o fri, Dr Dawn Huebner, mae RHYWBETH DRWG AR WAITH yn normaleiddio tristwch, ofn a phryder am 'bethau drwg' dan ddysgu sgiliau ymdopi a chadw teimladau plant o ddiogelwch, optimistiaeth a chryfder.Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Rhywbeth Drwg ar Waith

  • Côd cynnyrch: CIRDAW
  • ISBN: 9781783903320
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £9.99

  • Ac eithrio TAW: £9.99

Cynnyrch Cysylltiedig:

Trechu Pryder

Trechu Pryder

Canllaw plentyn hŷn i reoli gorbryder.Mae gan bryder ffordd o dyfu a newid o fod beth bach dibwys i ..

£9.99 Ac eithrio TAW: £9.99

Rhywbeth Drwg ar Waith

Rhywbeth Drwg ar Waith

Canllaw plentyn i ymdopi â'r newyddion.Pan mae plant yn clywed am rywbeth MAWR a DRWG - hyn yn oed w..

£9.99 Ac eithrio TAW: £9.99

Ga i Sôn am ADHD?

Ga i Sôn am ADHD?

Canllaw i ffrindiau, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol.Dewch i gwrdd â Ben - bachgen ifanc ag ADHD...

£8.99 Ac eithrio TAW: £8.99