Caneuon syml gyda chyfeiliant sydd yn canolbwyntio ar adnabod sain a ffurfiad holl lythrennau'r wyddor Gymraeg.  Anogir y disgyblion i ffurfio'r llythyren - bys yn yr awyr, ar y bwrdd / carped gan ddweud y sain wrth ymuno yn y caneuon.  Hefyd, mae yna rapiau llawn hwyl i addysgu'r amrywiaeth â'r gorgyffwrdd sydd yng nghod yr iaith.  Mae'r caneuon yn rhan o gynllun ffoneg synthetig Tric a Chlic a Chardiau Fflach yr Wyddor Gymraeg.

 

Gwybodaeth
ISBN 978-1-908395-81-8
Ar gael yn Cymraeg yn unig
Nifer o traciau 37
Alawon Rhodri Harries
Geiriau Eirian Lloyd Jones
Cynhyrchiwyd y CD Stiwdio Sonic-One
Dylunydd Rhodri Jones, Sioned Besent a Sian Elin Evans

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Tric a Chlic - Caneuon a Rapiau

  • Côd cynnyrch: TACCAR
  • ISBN: 9781908395818
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £9.99

    £2.00

  • Ac eithrio TAW: £2.00

Cynnyrch Cysylltiedig:

Tric a Chlic - Pecyn Rhieni, Cam 2 a 3

Tric a Chlic - Pecyn Rhieni, Cam 2 a 3

CD-ROM i bob cam o’r cynllun, sy’n llawn gweithgareddau hwyl a gemau i’w hargraffu ac i’w chwarae gy..

£2.00 £14.99 Ac eithrio TAW: £2.00

Tric a Chlic ar gyfer Ysgolion Cyfrwng Saesneg - Cam 1

Tric a Chlic ar gyfer Ysgolion Cyfrwng Saesneg - Cam 1

Mae plant mewn ysgolion lle nad yw'r Cymraeg yn iaith gyntaf yn gweithredu rhaglen ffoneg syntheti..

£299.00 Ac eithrio TAW: £299.00

Gemau Tric a Chlic - Cam 1

Gemau Tric a Chlic - Cam 1

Dyma 21 o gêmau i gefnogi llyfrau darllen Cam 1 Tric a Chlic. Pwrpas y gêmau yw rhoi cyfle i'r plant..

£9.99 Ac eithrio TAW: £9.99

Tric a Chlic - Llythrennau Magnetig

Tric a Chlic - Llythrennau Magnetig

Ar gyfer yr ysgol a'r cartref!Yn y pecyn ceir: llythrennau’r wyddor Gymraeg, y treigladau, yr acenio..

£9.99 Ac eithrio TAW: £9.99

Tric a Chlic ar gyfer Ysgolion Cyfrwng Saesneg - Cam 1 - Set o Lyfrau

Tric a Chlic ar gyfer Ysgolion Cyfrwng Saesneg - Cam 1 - Set o Lyfrau

Y pecyn yma'n cynnwys 26 llyfrau - 6 o bob un.Mae plant mewn ysgolion lle nad yw'r Cymraeg yn iaith ..

£250.00 Ac eithrio TAW: £250.00

Tric a Chlic ar gyfer Ysgolion Cyfrwng Saesneg - Cam 1 - Set of Gardiau

Tric a Chlic ar gyfer Ysgolion Cyfrwng Saesneg - Cam 1 - Set of Gardiau

Y pecyn yma'n cynnwys:128 cardiau A520 stribedi darllen A4 i'w dorri21 A4 cardiau gêm Mae plant mewn..

£150.00 Ac eithrio TAW: £150.00

Tric a Chlic - Pecyn Rhieni Digidol

Tric a Chlic - Pecyn Rhieni Digidol

Adnoddau digidol i'w lawrlwytho ar gyfer pob cam o’r cynllun, sy’n llawn gweithgareddau hwyl a gem..

£5.00 Ac eithrio TAW: £5.00