Ar gyfer yr ysgol a'r cartref!


Yn y pecyn ceir: llythrennau’r wyddor Gymraeg, y treigladau, yr acenion crwm, y cyfuniadauseinegol, ynghyd ag ambell brif lythyren i gefnogi rhaglen Tric a Chlic.

 

Gellir ei ddefnyddio i:

  • addysgu sain (ffonem)
  • cyfateb y sain (ffonem) a’r llythyren (graffem)
  • gwrando ar y seiniau mewn geiriau a chwilio am lythyren pob sain yn ei thro
  • cyfuno seiniau i ddarllen geiriau.


PARATOI'R LLYTHRENNAU MAGNETIG I'W DEFNYDDIO...

Cofiwch i blygu yn ôl ac ymlaen ar hyd y llinellau yn gyntaf cyn ceisio gwahanu'r darnau unigol

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Tric a Chlic - Llythrennau Magnetig

  • Côd cynnyrch: TACLLM
  • ISBN: 9781783902408
  • Argaeledd: Allan o Stoc
  • £9.99

  • Ac eithrio TAW: £9.99

Cynnyrch Cysylltiedig:

Tric a Chlic - Cynllun Cyflawn

Tric a Chlic - Cynllun Cyflawn

Pecyn addysg Tric a Chlic Cynllun ffoneg synthetig, systematig a dilyniadol i'r Cyfnod Sylfaen ..

£599.00 Ac eithrio TAW: £599.00

Tric a Chlic - Caneuon a Rapiau

Tric a Chlic - Caneuon a Rapiau

Caneuon syml gyda chyfeiliant sydd yn canolbwyntio ar adnabod sain a ffurfiad holl lythrennau'r wydd..

£9.99 Ac eithrio TAW: £9.99

Tric a Chlic - Cam 2 ar gyfer Ysgolion Cyfrwng Saesneg

Tric a Chlic - Cam 2 ar gyfer Ysgolion Cyfrwng Saesneg

Mae plant mewn ysgolion lle nad yw'r Cymraeg yn iaith gyntaf yn gweithredu rhaglen ffoneg synthetig,..

£75.00 Ac eithrio TAW: £75.00

Tric a Chlic - Cam 3 ar gyfer Ysgolion Cyfrwng Saesneg

Tric a Chlic - Cam 3 ar gyfer Ysgolion Cyfrwng Saesneg

Mae plant mewn ysgolion lle nad yw'r Cymraeg yn iaith gyntaf yn gweithredu rhaglen ffoneg synthetig,..

£225.00 Ac eithrio TAW: £225.00