• Teithio'n ôl i'r Oesoedd Canol: Cestyll Canoloesol yng Nghymru

Cynnwys:

 • Llyfr yr Athrawon;
 • Llyfr twys y dysgwyr
 • Llyfr Stori
 • Cardiau Llun


Nod:

Nod yr adnoddau perthynol yn y pecyn hanes hwn yw helpu athrawon i fagu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr CA2 o fywyd bob dydd yn y Gymru ganoloesol. Maen nhw'n gwneud hyn drwy hoelio sylw ar gestyll y cyfnod.

Gan edrych yn benodol ar ddillad, adloniant, bwyd, cludiant, catrefi, gwaith, dylai’r adnoddau helpu’r ysgolion i fynd i’r afael â’r mathau o sgiliau a syniadau hanes y cyfeirir atyn nhw yn Hanes yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru a’r argymhellion a nodir yn Adolygiad Donaldson o’r cwricwlwm. Yn benodol, mae’r adnoddau’n canolbwyntio ar hybu:

 • dealltwriaeth dysgwyr o gestyll, sef symbol amlycaf yr Oesoedd Canol, 
 • sgiliau hanesyddol dysgwyr sef ymwybyddiaeth gronolegol, dehongli hanes, ymholi hanesyddol a chyfathrebu a threfnu;
 • sgiliau dysgwyr mewn llythrennedd, rhifedd, meddwl yn feirniadol a medrau digidol;
 • gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o’r Cwricwlwm Cymreig ac Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang; a
 • chyfeloedd ynglŷn ag asesu ar gyfer dysgu, drwy gynnig gweithgareddau hanes perthnasol, ymestynnol sy’n llawn ysgogiad.

Gwybodaeth
ISBN 9781783901012
Awdur Russell Grigg Sioned V Hughes Mererid Hopwood
Ar gael yn Cymraeg a Saesneg
Dylunydd Rhiannon Sparks

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Teithio'n ôl i'r Oesoedd Canol: Cestyll Canoloesol yng Nghymru

 • Côd cynnyrch: OCC
 • ISBN: 9781783901012
 • Argaeledd: Mewn Stoc
 • £25.00

 • Ac eithrio TAW: £25.00

Cynnyrch Cysylltiedig:

Travelling back to the Middle Ages Pack: Castles in Wales

Travelling back to the Middle Ages Pack: Castles in Wales

CynnwysLlyfr yr Athrawon;Llyfr tywys y dysgwyrLlyfr StoriCardiau LlunNod:Gan edrych yn benodol ar dd..

£25.00 Ac eithrio TAW: £25.00

Teithio'n ôl i'r Oesoedd Canol: Enwogion yng Nghymru

Teithio'n ôl i'r Oesoedd Canol: Enwogion yng Nghymru

Cynnwys:Llyfr yr Athrawon;Llyfr twys y dysgwyrLlyfr StoriCardiau LlunNod:Nod yr adnoddau perthynol y..

£25.00 Ac eithrio TAW: £25.00